Achtergrond

Deze studenten namen de kernwaarden van de HU onder de loep

Foto: Kees Rutten

Xienna, Manal en Jort moesten, zoals alle vierdejaars Communicatie, een uitgebreid onderzoek uitvoeren in opdracht van een echt bedrijf. In hun geval werd dat Hogeschool Utrecht. Tien weken lang, hielden ze vier volle dagen per week de zogenaamde ‘kernwaarden’ van hun eigen hogeschool onder de loep.

De drie studenten konden kiezen uit meerdere opdrachten, maar vonden die van hun eigen school verreweg het interessantst. Jort: ‘De andere opdrachten gingen over sportvisserij en iets met het Koninklijk Huis. Dat leek me saai. Deze vond ik het meest boeiend, juist omdat ik de HU al kende.’

Jort, Xienna en Manal. Foto: Lisa de Vries

Drie kernwaarden

Xienna, Manal en Jort moesten een antwoord formuleren op de volgende vraag (ingekorte versie): Wat is voor studenten en medewerkers bepalend om de kernwaarden van Hogeschool Utrecht te gaan gebruiken?

Xienna: ‘Elk bedrijf heeft kernwaarden, dat is wat de werknemers met elkaar verbindt. Ik werkte bij Starbucks en daar bestonden ze uit “Wees klantvriendelijk en Stay Balanced”. Dat laatste had betrekking op je collega’s, dat je oog had voor een ander en altijd moest kijken of je kon helpen of bijspringen. Het zinnetje zat in ons hoofd en werkte wel.’

Voor wie geen idee heeft wat de kernwaarden van Hogeschool Utrecht zijn, zetten we ze even op een rij (wederom in ingekorte vorm):

  1. We zijn toekomstgericht
  2. We werken samen
  3. We zijn open, rechtvaardig en duurzaam

Wij van WC-eend…

Hoe vonden jullie het om te oordelen over een organisatie die straks jullie diploma’s zal uitdelen?
Xienna lacht: ‘Dat was in het begin wel gek. Maar Elise (Nauta, directeur van de dienst Human Resources, red) en onze contactpersoon Chris de Jager, ook van HR, drukten ons op het hart zo eerlijk mogelijk te zijn. Dus we voelden ons vrij.’

Manal: ‘Wat mij betreft heeft de HU iets te veel kernwaarden, waardoor ze te algemeen worden. Dat “toekomstgerichte” spreekt natuurlijk voor zich.’ Jort: ‘Ja, die had er uit gemogen.’ Manal: ‘En ik zou zelf een keuze hebben gemaakt tussen “open” en “rechtvaardig”.’

Jort: ‘Voor ons onderzoek vroegen we aan zo’n tweehonderd mensen van de HU of ze die kernwaarden belangrijk vonden. Dat verschilde. Sommigen zijn zich er heel erg bewust van. Van anderen hoeft het niet zo.’

Hoe gingen jullie verder te werk?
Jort: ‘We hebben gewoon al die medewerkers en studenten gevraagd of ze de kernwaarden kenden. Ze mochten die aanwijzen op posters die we hadden gemaakt. Hun kennis erover viel tegen. De meesten hebben geen idee. Bovendien bleek zo’n beetje iedereen te denken dat de HU inclusiviteit en diversiteit als kernwaarden heeft. Terwijl die er niet bijstaan, zoals je ziet.’

Het advies

Wat was uiteindelijk jullie advies?
Xienna: ‘Dat de communicatie over kernwaarden anders moet. In plaats van die zinnetjes op hun website kan de HU er beter verhalen over maken: storytelling. Dat kunnen interviews zijn of filmpjes, het maakt niet uit. Maar die losse woorden spreken niemand aan.’

Hebben mensen het niet te druk, voor nog meer verhalen?
Xienna: ‘Als je kernwaarden wilt, moeten ze wel de hele tijd aanwezig zijn. Anders heeft het geen zin. Maar je kunt ze ook invlechten in de dingen die je als organisatie al doet. Als een medewerker een prijs wint, of in het zonnetje wordt gezet, kun je vertellen hoe hij de kernwaarden van de HU uitdraagt. Zonder meteen het woord “kernwaarde” te noemen.’

Manal: ‘We hebben die adviezen ten slotte gepresenteerd aan Elise en Chris. Zij waren zo tevreden dat ze zich voorgenomen hebben veel vaker met studenten te gaan samenwerken. Afgelopen donderdag stonden we voor de raad van toezicht. Die waren ook razend enthousiast.’

Dus mocht je je de komende tijd ineens bewust zijn van de kernwaarden, dan weet je door wie dat komt.