Docent over student

Docent Geert van Rooijen: ‘Het eerste wat ik zou doen is de onderwijsplicht voor studenten weer invoeren’

Geert van Rooijen
Foto: Kees Rutten

De eerste aflevering van de serie ‘docent over student’ is deze week met Geert van Rooijen. Hij is docent bij de opleiding Leraar Nederlands en werkt nu vijf jaar bij de Hogeschool Utrecht. Hij vertelt over zijn lievelingsleerlingen, het type student waar hij moeite mee heeft en over wat hij zou willen veranderen als hij de baas was.

Heb je ooit een lievelingsleerling gehad?

‘Een lievelingsleerling heb ik niet zozeer. De studenten die mij het meest bijblijven zijn de leerlingen die ik in mijn eerste jaar heb gehad. Alles was toen nieuw, zowel voor mij als voor de studenten. Het leerproces waar ik in kwam met de klas beleefde ik relatief intens. Dat zorgde ervoor dat ik close met die studenten werd. Ik heb met sommige leerlingen uit dat eerste jaar nog contact. Als je het hebt over lievelingen dan denk ik al snel aan de groepen studenten waarmee ik een gezamenlijk proces bent doorgegaan.’

Heb je ooit moeite gehad met een bepaalde student?

‘Heb ik problemen gehad met studenten? Nee. Een bepaald type waar ik moeite mee heb, is de student die zo snel mogelijk een zesje wil halen met zo weinig mogelijk inspanning. Ik verwacht op een hbo-opleiding dat studenten hoger proberen te halen dan een zes. Er is altijd een aantal dat er vast legitieme redenen voor heeft, gebrek aan tijd bijvoorbeeld of lastige vakken ernaast. Alleen ik kan mij daar toch aan ergeren.’ 

Als je de baas van de HU was: wat zou u het eerst veranderen?

‘Hogeschool Utrecht is terughoudend met de studenten weer naar de school te laten komen. Ik ben ervoor om nu in oplossingen te gaan denken. Eén ervan is een circustent neer te zetten op weilanden rond De Uithof, om de studenten op een veilige manier fysiek onderwijs te geven.
Het tweede wat ik zou doen is de onderwijsplicht voor studenten weer in voeren. Het idee achter het loslaten van de plicht is dat wij, als onderwijsinstelling, het onderwijs zo interessant mogelijk moeten maken voor de studenten, zodat ze willen komen. Dat is natuurlijk een mooi idee. Alleen ik denk dat wij studenten een handje moeten helpen om daadwerkelijke om tien uur het college te komen volgen.’

Hoe begin je de les en waarom doe je dat zo?

‘Ik begin de les altijd door iedereen bij naam te noemen en even gehoord te hebben. Ik probeer dat momentje te hebben met studenten. En als we op school les hebben staat mijn deur altijd een kwartier van tevoren open om iedereen rustig te laten binnendruppelen.

Ik begin ook altijd de les met iets actueels. Ik vind het belangrijk om het onderwijs in het nu te plaatsen. Onderwijs is niet iets wat tussen de schoolmuren gebeurt, maar iets wat zich in de werkelijkheid afspeelt. Ik begin daarom iedere les met een stukje journaal of een krantenartikel.

Ook interessant: Celesta blijft, tegen alle adviezen in, stage lopen op Curaçao