Verkiezingen gemeenteraad

Docent Maartje en student Nazanin voor GroenLinks

Foto: Kees Rutten

Waarschijnlijk komt HU-docente Maartje Vermeulen binnenkort in de Utrechtse gemeenteraad. Ze staat op plek 8 van de lijst van GroenLinks. Nazanin Abdul is één van haar studenten en staat op plek 19. Ook zij ambieert een politieke carrière. Aflevering 4 van de serie ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022’.

Maartje Vermeulen (41) werkt ruim elf jaar op de HU. Ze is docent Rechten en Kwartiermaker op de HU. Nazanin Abdul (20) is eerstejaarsstudent Recht. Ze staan allebei op de lijst van GroenLinks Utrecht en strijden voor duurzaamheid, diversiteit en gelijkheid.

Hoe kwamen jullie bij GroenLinks Utrecht terecht?
Maartje: ‘Al op de middelbare school vond ik GroenLinks een interessante partij, omdat Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter van GroenLinks, red.) destijds goed verwoordde waar de partij voor staat: een duurzame, menselijke en sociale wereld. Ik ben ook iemand die staat voor meer oog voor elkaar en probeer dat in mijn dagelijks leven uit te dragen. Vanaf mijn zestiende bezocht ik bijeenkomsten van GroenLinks en tijdens mijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening liep ik stage bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Daarna ben ik op verschillende manieren betrokken geweest bij GroenLinks Utrecht. Ik zat in de werkgroep Onderwijs en merkte dat mijn ervaringen als docent goed van pas kwamen. Afgelopen zomer kreeg ik de vraag of ik het leuk zou vinden om kandidaat te worden voor de lijst. Ondanks mijn drukke leven heb ik uiteindelijk “ja” gezegd: ik lever graag een bijdrage aan de gemeente.’

Nazanin: ‘Ik heb een bijbaantje en een van mijn collega’s solliciteerde afgelopen zomer voor een lokale partij in Amsterdam. Hij moedigde mij aan om in Utrecht hetzelfde te doen, omdat hij vond dat ik altijd goede ideeën heb. Ik ging mij verdiepen in de partijen, GroenLinks past het beste bij mijn overtuigingen en ik schreef een motivatiebrief. Nu sta ik dus op de lijst.’

Foto: Kees Rutten

Wat stond er in die motivatiebrief?
Nazanin: ‘Ik wil dingen veranderen in de stad. Sinds mijn elfde heb ik te maken met pleegzorg. Ik werd midden in de nacht uit huis gehaald, de politie kwam en een half jaar lang zag ik mijn ouders niet. Dat is heel beangstigend. Pleegouders denken soms alleen aan geld en behandelen hun pleegkinderen dan slecht. Mijn zusjes kregen bijvoorbeeld niks van hun pleegouders, geen zakgeld of speelgoed. De begeleider vanuit pleegzorg was nauwelijks betrokken: ze waren vooral aan het notuleren. Daarnaast heb je bepaalde opvanglocaties voor jongeren, met kleine kamers en huisgenoten met drugsproblemen. Je wordt niet opgevoed. Er zijn daar zoveel dingen die anders moeten en daar wil ik mij binnen GroenLinks voor inzetten.’

Waar staat GroenLinks voor?
Maartje: ‘Minder kloof tussen arm en rijk. Daarnaast hebben we specifiek aandacht voor diversiteit en klimaat.’  

Nazanin: ‘We willen minimaal veertig procent sociale huur, zodat ook mensen met een lager inkomen een woonplaats kunnen vinden. Ook willen we meer fietspaden. De binnenstad willen we autoluw maken. Verder moet de stad groener. Zo willen we van Rijnenburg het Amsterdamse bos van Utrecht maken: met meer dan duizend hectare groen en veel recreatiegebied.’

Maartje: ‘Op het vmbo en mbo zijn de stages schaars en er vindt er veel stagediscriminatie plaats. We willen meer samenwerken met bedrijven om betere stages te faciliteren. Studentenwelzijn is ook belangrijk, veel studenten hebben psychische klachten door de coronacrisis.’

‘Soms is het niet zwart-wit’

Wat vinden jullie persoonlijk goed aan GroenLinks?
Maartje: ‘Ik geef les over recht en ethiek en wil een eerlijkere samenleving. Daar staat GroenLinks ook voor. In de gemeenteraad wil ik mij bezighouden met onderwijs en mensenrechten. Door met maatwerk te kijken naar langstudeerders en door de mens te blijven zien in de student. Er moet ruimte zijn voor uitzonderingen. Net als bij de toeslagenaffaire: soms is het niet zwart-wit en moeten we ruimte inbouwen.’

Nazanin: ‘Ik wil opkomen voor studenten. Ik wil een supermarkt in de Uithof en meer betaalbare woningen. Naar sport moet meer geld zodat er ook in armere wijken buurtsportcoaches komen. En de stad moet groener.’

‘Op Instagram post ik ook dingen over GroenLinks.’

Wat zijn jullie werkzaamheden bij GroenLinks?
Nazanin: ‘We zijn veel bezig met campagne voeren en gaan huizen langs of delen flyers uit. Op mijn Instagram post ik ook dingen over GroenLinks: een moderne manier van campagnevoeren. Ik heb naast mijn privé-account een speciaal GroenLinks-account. Daar plaats ik wekelijkse standpunten of foto’s van flyers. Mijn vrienden vinden het leuk om dat te volgen.’

Maartje: ‘Daarnaast krijgen we trainingen. Over hoe je omgaat met sociale media bijvoorbeeld. Wat je wel en niet mag plaatsen. Ik ben niet zo’n held met nieuwe technologie. We krijgen ook uitleg over het stadhuis en griffiers.’

Hoeveel tijd kost het?
Maartje: ‘Het kost ons nu zo’n zes uur per week. De bijeenkomsten en vergaderingen zijn meestal ’s avonds. Als ik in de gemeenteraad kom, neem ik onbetaald verlof voor twee dagen per week. Ik werk nu fulltime en dat is niet te combineren met een plaats in de gemeenteraad.

Nazanin: ‘In de aanloop naar de verkiezingen krijgen we meer trainingen. Ook over debatteren. Ik heb een heel druk schema, ook omdat ik veel sport. Als ik mijn propedeuse niet haal, vind ik dat niet heel erg. Mijn studie kan ik altijd nog afronden. Misschien wil ik na dit schooljaar naar de universiteit. Dan heb ik minder college-uren en meer tijd voor GroenLinks.’

Heeft jullie affiniteit met rechten nog voordelen bij jullie politieke betrokkenheid?
Nazanin: ‘Zeker. Je weet wat een gemeente en de overheid wel en niet kan realiseren. Je weet hoe je met een wettenbundel moet omgaan en kan wetten makkelijk opzoeken. Ook weet je beter bij welke instantie of waar je moet zijn met een probleem.’

‘Wellicht wordt dit een springplank naar de landelijke politiek’

Verwachten jullie in de raad te komen?
Maartje: ‘GroenLinks heeft nu twaalf zetels. Ik sta op plek acht, dus de kans is groot.’

Nazanin: ‘Ik zou dat wel heel graag willen. Wellicht wordt dit een springplank naar de landelijke politiek. Om in de gemeenteraad te komen moet ik veel voorkeursstemmen krijgen. Mijn vrienden stemmen gelukkig al op mij.’

Maartje: ‘Alle studenten moeten stemmen op Nazanin! Ze heeft zo’n ambitie, durft kritisch te zijn en is enorm enthousiast!’

Nazanin: ‘En dan moeten alle medewerkers stemmen op Maartje!’

Lees ook aflevering 3: Linda en Rob zijn verkiesbaar voor Student & Starter.