Nieuws

Docent die in NRC zijn verhaal doet is ‘held’

HU-docent Chris van der Heijden kreeg het afgelopen weekend vele steunbetuigingen over zijn opmerkingen in een artikel van NRC Handelsblad over de bezuinigingen en ‘verstikkende’ sfeer op de hogeschool.

Van der Heijden, docent aan de School voor Journalistiek, zei onder meer: ‘We zijn een verticale organisatie geworden. De gevolgen zijn niet te overzien. Er ontstaat een papieren werkelijkheid. Jonge mensen durven daar niet tegenin te gaan, want ze zijn bang voor hun baan. Niemand is verantwoordelijk, er wordt steeds meer verwezen naar protocol.’

Het gevolg was dat hij dit weekend werd ‘overvallen’ door telefoontjes, mails, apps en sms’jes van bekende en onbekende collegadocenten en medewerkers van de hogeschool. Ze bestempelden hem als ‘held’ en hij verdiende een ‘vrachtwagen vol bloemen’, schrijft hij in een brief aan het college van bestuur.

Kritiek niet opzij schuiven
Mooi, maar wel wat teveel van het goede, vindt hij. ‘Ik wist en weet temeer niet goed hoe hiermee om te gaan omdat ik gewoon zeg wat iedereen om mij heen al jaren zegt en wat ik op vele plekken ook al eerder heb beweerd.’

Met verbazing las hij de reactie van het college van bestuur op het artikel, ‘met daarin volledige ontkenning van de kritiek en een even zo volledige rechtvaardiging van het eigen optreden’. Hij beweert niet de waarheid in pacht te hebben. ‘Maar het is, me dunkt, een kwestie van goed en verstandig beleid een dergelijke kritiek niet zonder meer opzij te schuiven. Ik geloof niet dat er ooit iemand slechter is geworden van openheid, een kwetsbare opstelling en dialoog.’

Hij vraagt het college om zijn brief te publiceren op Sharepoint en HU-website, een vrije dialoog te organiseren, de mogelijkheid te bieden nader onderzoek te doen en zonodig het beleid aan te passen. 

Een woordvoerder van het college laat in een reactie weten druk bezig te zijn met de dialoogbijeenkomsten en komt hier later op terug.