Nieuws

HU-docenten roepen op tot meer duurzaamheid in het onderwijs

Foto: Kees Rutten/iStock

Docenten van alle instituten roepen de HU op om meer duurzaamheid in het onderwijs te integreren. Zij vragen aan het college van bestuur om hierover harde afspraken te maken met hun instituutsdirecteuren. De reactie van het cvb is teleurstellend, vindt een initiatiefnemer.

‘Docenten maken zich zorgen over de klimaatcrisis. Ze zien de urgentie niet voldoende terugkomen in de onderwijspraktijk.’ Dat staat in hun brief aan het college. ‘Nu gebeurt het slechts bij enkele instituten. Maar bij het merendeel van de instituten niet.’ Zij willen dat duurzaamheid bij ieder instituut de prioriteit krijgt. ‘Hiervoor hebben wij ruggensteun nodig van het bestuur.’

Zij roepen het college op om hun instituutsdirecteuren aan de tand te voelen. Over in hoeverre de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in de curricula van hun opleidingen zijn opgenomen. Ook zou er per instituut een ambassadeur voor duurzaamheid kunnen komen die deelneemt in een duurzaamheidsraad. ‘Wij willen als docenten per direct aan de slag. Om onze studenten als change agents op te leiden voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.’

Studenten in de Green Office

De brief is ondertekend door een of meer docenten van de 21 instituten. Niels de Boer, docent bij Journalistiek, is een van de initiatiefnemers. ‘Het idee is ontstaan in onderling contact met de docenten, en niet vanuit een officiële werkgroep. Instituten die vooroplopen met duurzaamheid zijn People and Business, Design and Engineering en ICT. Een ander idee is om een lector aan te wijzen. Die zou instituutsoverstijgend een koers kunnen uitzetten over duurzaamheid in het onderwijs.’

Op HU Duurzaam Doen staat dat hogescholen en studenten een essentiële rol spelen in de transitie naar een duurzame wereld. De HU wil een ‘stevige bijdrage’ leveren aan de SDG’s van de Verenigde Naties. De HU biedt ruimte aan studenten in de Green Office en werkt mee aan tal van duurzame initiatieven. Maar dat vinden de docenten niet genoeg. Ze vinden dat in elke opleiding aandacht moet zijn voor het bereiken van (een deel van) de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

Niet uitgenodigd op de koffie

De brief van de docenten is in de loop van februari naar het college gestuurd. Vorige week kwam de reactie. Daarin zegt het college dat de HU met het programma Samen Duurzaam werk maakt van het klimaatvraagstuk, aldus de Boer. Het college heeft haar reactie aan de docenten overigens niet aan Trajectum willen laten zien.

De Boer: ‘We zijn niet uitgenodigd op de koffie om te praten over onze ideeën. Dat verbaast mij heel erg. Omdat ik denk dat het best wel gaaf is dat docenten hiermee aan de slag willen. De docenten begrijpen niet dat een bestuur dat duurzaamheid heel belangrijk vindt niet ingaat op zo’n mooi initiatief. Docenten roepen hiermee op om instituutsoverstijgend te werken. Zodat ze alle disciplines bij elkaar kunnen brengen en gezamenlijk kunnen werken aan de klimaatopgave.’