Kort

Doek valt voor deelname HU aan theaterstuk over sociale veiligheid

De HU doet niet mee aan een gezamenlijke theaterproductie met de Universiteit Utrecht over sociale veiligheid en seksueel geweld. Een meerderheid van de Hogeschoolraad (HSR) keerde zich tegen een voorstel van het college van bestuur.

Dit meldde HSR-voorzitter Annette Wind tijdens een vergadering van de HSR met het college van bestuur op woensdag 2 november. Het plan was dat de HU en UU een theaterstuk zouden produceren voor studenten met het gezelschap TheaterMakers Radio Kootwijk. De kosten zijn 735.000 euro, die de twee instellingen samen zouden betalen.

De raad had twijfels of het project op korte termijn uitgevoerd kan worden en of er voldoende animo bij studenten zal zijn. Ook de opzet van de begeleiding van studenten voor en na de voorstellingen was onvoldoende, stelde de HSR. In oktober werd duidelijk dat er veel kritiek was op de plannen. Het college komt binnenkort met andere voorstellen op het gebied van sociale veiligheid.