Nieuws

Educatieve minor bevalt goed

De eerste ervaringen met de educatieve minor voor bachelorstudenten zijn positief. Bijna zeventig procent haalde binnen een jaar zijn lesbevoegdheid. Van die groep heeft één op de vijf studenten inmiddels een (kleine) aanstelling op een middelbare school.

Dat blijkt uit de evaluatie van de educatieve minor, die in opdracht van universiteitenvereniging VSNU werd gemaakt. Sinds vorig collegejaar kunnen universitaire studenten tijdens hun bacheloropleiding een lesbevoegdheid halen. Afgestudeerde bachelors die de zes maanden durende minor hebben gevolgd, mogen lesgeven in de theoretische leerroute van het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.

LERARENTEKORT
Minister Van Bijsterveldt voerde toen ze nog staatssecretaris was de minor in om het lerarentekort te bestrijden en meer academici voor de klas te krijgen.

De studenten zijn vooral positief over het praktijkdeel van de minor. De meesten denken dat ze genoeg geleerd hebben om aan de slag te kunnen als docent. Wel had het lesgeven aan vmbo-leerlingen meer aandacht mogen krijgen.

TWEEDEGRAADSDOCENTEN
De praktijkbegeleiders zijn iets kritischer. Veertig procent van de begeleiders vindt dat het niveau van de afgestudeerden lager is dan dat van beginnende tweedegraads docenten. De vakinhoudelijke kennis van de studenten is goed, maar didactisch valt er ‘nog wel wat winst te behalen’.

De zorg dat minorstudenten tweedegraadsdocenten gaan verdringen op de arbeidsmarkt lijkt dan ook niet gegrond, stellen de onderzoekers. De meeste scholen kiezen toch liever voor die laatsten omdat ze minder begeleiding nodig hebben.

STAGIAIRS
Niettemin scoren de studenten van de educatieve minor meestal ‘voldoende’ tot ‘goed’ op de wettelijke eisen die aan leraren worden gesteld, en zijn de meeste scholen bereid om hun stagiairs na de minor aan te nemen als docent.

Of er door de minor ook meer eerstegraads docenten zullen komen, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen. Wel geeft een derde van de minorstudenten aan dat zij na een vakinhoudelijke master ook nog de eerstegraads lerarenopleiding willen volgen.

VROUW
In 2009 begonnen 191 studenten bij negen universiteiten aan de educatieve minor, in 2010 waren dat er 330 bij elf instellingen. De meesten zijn derdejaars bachelorstudenten, en ze zijn relatief vaak vrouw.