Nieuws

Einde van de Nationale Studenten Enquête lijkt in zicht

Het is nog de vraag of de Nationale Studenten Enquête (NSE) volgend jaar wordt gehouden. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) staan niet achter de toekomstplannen van de enquête.

Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn ‘teleurgesteld’ in de instellingen, omdat ze ‘het enige onafhankelijk voorlichtingsinstrument op het spel zetten’.

‘De Nationale Studenten Enquête meet studenttevredenheid op zeer grote schaal. Voor een goede studiekeuze is de zijn deze gegevens essentieel, het mag niet zo zijn dat deze informatie komend jaar niet beschikbaar is. Bij een goede studiekeuze is uiteindelijk iedereen gebaat’, aldus ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Betrouwbaarheid

In maart van dit jaar besloot de VH al tijdens de NSE te stoppen met de peiling. Er zouden ‘ernstige tekortkomingen met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van de responsdata’ zijn geconstateerd.

Sinds 2009 wordt de Nationale Studenten Enquête jaarlijks uitgevoerd door Stichting Studiekeuze123, een samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO).

Universiteit Utrecht

De enquête ligt al langer onder vuur. Zo was er de Universiteit Utrecht die vorig jaar overwoog te stoppen, omdat door de komst van de nieuwe privacyregels relevante gegevens ontbraken. De resultaten waren om die reden minder bruikbaar, vond het bestuur.

Onderhandelingen tussen koepels, bonden en het ministerie zouden afgelopen week zijn stukgelopen. Bronnen vertellen tegen ScienceGuide dat de Universiteit Utrecht ook nu dwarsligger is.