Nieuws

Elf procent minder vooraanmeldingen bij de HU

De HU verwelkomt komend studiejaar ruim 12.300 nieuwe studenten. Dat zijn er een dikke 1.500 minder dan het studiejaar 2014-2015. Dit betekent een daling van elf procent, tegenover landelijk negen procent minder aanmeldingen.

Dit valt op te maken uit recente vooraanmeldingen van Studielink. Het definitief aantal inschrijvingen kan nog veranderen; die zijn pas na 1 oktober beschikbaar. Maar de voorlopige cijfers geven wel een trend aan.

Aderlating
De grootste aderlating is te zien bij de faculteit Maatschappij en Recht. Hier keldert de animo met 28 procent. Daarna volgen de faculteiten Natuur en Techniek en Gezondheidszorg, beide met min elf procent. De vooraanmeldingen bij de faculteit Educatie staat op min negen procent terwijl Communicatie en Journalistiek met vier procent in de min schiet. De enige stijger is de faculteit Economie en Management met een bescheiden groei van een procent.

De afgelopen dagen kwam veelvuldig in het nieuws dat er een ‘dramatische’ daling wordt verwacht van de instroom bij de pabo’s. Dat geldt ook voor de HU waar een terugloop bij de vooraanmeldingen bestaat van 31 procent ten opzichte van het vorige jaar. Dit zou komen omdat studenten vanaf dit jaar toelatingstesten moeten maken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en techniek.

‘Verkeerde beeldvorming’
Volgens de hbo-koepel Vereniging Hogescholen (VH) is er een ‘verkeerde beeldvorming’ ontstaan waardoor studenten opeens verrast werden door de nieuwe toelatingseisen. Maar die zijn ingevoerd door lerarenopleidingen zelf als onderdeel van een noodzakelijke kwaliteitsslag. Aankomende studenten zijn daarover geïnformeerd en er is een speciaal ondersteuningsprogramma opgesteld, schrijft de VH in een reactie.