Nieuws

Extra toetskans na corona: veel studenten weten van niets

Foto Kees Rutten

Studenten die besmet zijn met corona of in quarantaine moeten, kunnen een extra kans krijgen om een toets te maken. Maar deze regel is bij veel studenten niet bekend, zo luidde de klacht van de Hogeschoolraad.

Uit steekproeven die deze week zijn gehouden, blijkt dat grote groepen studenten niet op de hoogte zijn van de regel dat zij een extra toetskans kunnen krijgen als zij door corona niet naar de HU kunnen komen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat studenten dan toch naar de HU komen en anderen kunnen besmetten. Idris in ’t Hof, studentraadslid van de Hogeschoolraad, legde woensdag deze klacht op tafel tijdens een vergadering met het college van bestuur.

De extra toetskans is onder de aandacht gebracht in de nieuwbrief aan studenten en medewerkers op zaterdag 15 januari, wierp collegevoorzitter Jan Bogerd tegen. Hierin staat dat het kabinet heeft besloten om het hoger onderwijs per maandag 17 januari weer geheel te openen, in combinatie met een aantal maatregelen. Eén daarvan is dat studenten niet naar de HU komen als ze besmet zijn of in quarantaine zitten.

Verspreiding van het virus voorkomen

‘Als je hierdoor niet in staat bent geweest om deel te nemen aan een geplande toets, kan je bij de examencommissie van je opleiding een verzoek indienen voor een extra toetskans’, staat in de mail. Dit is volgens de reglementen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) mogelijk. ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je de verantwoordelijkheid neemt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, je daarvan de dupe wordt’, vervolgt de mail.’

Bogerd zei dat daarnaast de regeling van de extra toetskans is bekend gemaakt bij docenten, examencommissies en instituutsdirecteuren. ‘Met de voorzitters van de examencommissies hebben we afgesproken dat we coulant zijn. Want we willen niet dat studenten die besmet zijn naar tentamens komen’, benadrukte hij.

Automatisch een extra toetskans

Dat sommige studenten met een coronabesmetting toch naar de hogeschool of universiteit gaan, werd eind vorig jaar duidelijk. Zieke studenten van de Vrije Universiteit woonden bijeenkomsten bij van werkgroepen vanwege een strenge aanwezigheidsplicht. Ook HU-studenten worstelden met die verplichting, zo bleek uit een rondvraag van Trajectum. Studentenorganisaties ISO en LSVb bepleitten daarna voor een automatische extra toetskans bij corona. Op die manier zouden studenten zich niet meer gedwongen voelen om naar colleges te gaan of tentamens te maken.

Volgens In ’t Hof en andere raadsleden blinken de mails van de HU niet uit in duidelijkheid. De belangrijke boodschappen staan volgens hen vaak pas te lezen nadat studenten eerst flinke stukken tekst doorgeploeterd hebben. Ook staat de boodschap niet klip en klaar in de koppen boven de berichten. De raad drong aan om de mogelijkheid van een extra toetskans nog eens aan studenten te communiceren.