Kort

Studentenclubs willen herkansing voor studenten in quarantaine

Studenten voelen zich soms genoodzaakt om naar de hogeschool of universiteit te gaan terwijl ze eigenlijk in quarantaine moeten. Bijvoorbeeld als er een aanwezigheidsplicht is voor colleges of als ze tentamens moeten maken met een beperkt aantal kansen, schrijft Trouw.

De landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO komen hiertegen in het geweer. De ‘perverse prikkel’ om de RIVM-regel over quarantaine te negeren speelt bij meerdere instellingen, zeggen zij. En dat levert een gevaar op voor studenten en docenten.

‘Een aanwezigheidsplicht is in deze situatie overduidelijk misplaatst’, meent LSVB-voorzitter Ama Boahene. Bij een aantal instellingen kunnen studenten voor een oplossing bij de studiebegeleider of mentor terecht. De studentenorganisaties bepleiten dat studenten die in quarantaine zitten automatisch herkansingen krijgen.