Nieuws

Faculteitsraad botst met directeur over bezuinigingen

Tussen de medezeggenschapsraad van de faculteit Gezondheidszorg en directeur Harm Drost is een conflict gerezen. De raad keert zich tegen de manier waarop de faculteitsdirecteur de bezuinigingen bij het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) invoert. Omdat beide partijen er niet uitkomen is besloten om de kwestie voor te leggen aan het college van bestuur.   

De faculteitsraad heeft onder meer de begroting en het meerjarenpersoneelsplan, waarin de gevolgen van de bezuinigingen voor de faculteit zijn uitgewerkt, tot twee keer toe afgekeurd. Maandag 12 mei heeft de raad het overleg hierover met de directeur opgezegd. De directeur heeft daarop besloten de zaak voor te leggen aan het college van bestuur, die dan hierover moet overleggen met de Hogeschoolraad. Deze laatste procedure is geregeld in artikel 23 van het medezeggenschapsreglement en is een vrij uitzonderlijke gebeurtenis. 
 
Studentenaantallen
Aan de basis van de onenigheid ligt het besluit van het college van bestuur om in de periode 2013 tot en met 2016 twintig procent op het totale budget van het OBP aan de HU te bezuinigen. Volgens Rutger IJntema, duovoorzitter van de faculteitsraad, is de raad niet tegen de maatregelen an sich, maar wel hoe dit uitpakt bij de faculteit. Eerder is er al een bezuinigingsronde geweest bij het ondersteunend personeel bij de faculteit. ‘Dat betekent bezuiniging op bezuiniging en daar zijn we het niet mee eens’, zegt hij. 
 
Daarnaast zijn de studentenaantallen bij de faculteit de laatste jaren gestegen en worden er meer docenten aangesteld. Door de reductie bij het ondersteunend personeel komen steeds meer taken op het bordje van de docenten waardoor de werkdruk toeneemt en de kwaliteit van het onderwijs in het geding is, betoogt IJntema. ‘Er zou meer tijd en geld naar het onderwijs moeten gaan maar daar merken de docenten niets van’, stelt hij.
 
Knelpunten 
Dat de situatie nu lijkt te escaleren komt niet uit de lucht vallen. Het onderwerp staat al twee jaar op de agenda, komt veelvuldig terug in het overleg met de directeur en er bestaat een uitgebreide briefwisseling waarin de partijen hun standpunten uiteen zetten. Eind vorig jaar uitte de raad zijn ongenoegen in een brief aan het college van bestuur. Directeur Drost liet destijds weten dat hij de zorgen van de raad begrijpt en dat hij ontstane knelpunten in overleg wil oplossen.
 
Drost zegt in een reactie dat hij het beleid uitvoert dat het college van bestuur en de Hogeschoolraad hebben vastgesteld. Hij wijst er op dat de werktevredenheid bij het personeel goed is, het ziekteverzuim laag en dat de kwaliteit van de opleidingen volgens de accreditaties op orde is. ‘We worden het niet eens. De raad wil dat ik het hogeschoolbeleid niet uitvoer. We gaan dat voorleggen aan het college van bestuur en de Hogeschoolraad.’