Nieuws

Faculteitsraad stemt tegen fusie tot Social Work

De faculteitsraad van de Faculteit Maatschappij en Recht heeft niet ingestemd met de fusie van drie opleidingen tot Social Work. Met name bij studenten is er op dit moment onvoldoende draagvlak voor.
 
De faculteitsraad concludeert dat er bij personeel en studenten meer tijd nodig is ‘voor verheldering en dialoog’. Dat schrijft de raad in een brief aan de faculteitsdirectie die onlangs op Sharepoint is geplaatst. Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) zouden in het plan per september 2017 opgaan in één opleiding Social Work.
 
Maar de raad vindt dat deze fusie ten koste gaat van de eigen identiteit van de opleidingen. Vooral CMV is hiervan de dupe omdat de opleiding zich vooral richt op het organiseren van culturele evenementen en minder op hulpverlening. CMV heeft in tegenstelling tot MWD en SPH weinig affiniteit met de beoogde uitstroomprofielen op de gebieden wijk, zorg en jeugd, schrijft de raad. CMV zou een eigen profiel moeten krijgen.
 
Opleidingscommissies
De opleidingscommissies (OC’s) hebben zich kritisch uitgelaten over het plan voor de opleiding Social Work. Die van CMV is fel tegen omdat de opleiding voldoende inspeelt op ontwikkelingen in het werkveld en de studenten eigen arbeidsplaatsen creëren. Ook de OC’s van MWD en SPH waren aanvankelijk zeer kritisch: zij missen een deugdelijke onderbouwing voor het samengaan van de opleidingen.

Na aanvullende informatie te hebben gekregen is de OC van SPH milder gestemd: één opleiding heeft voordelen maar roept nog steeds vragen op. De commissie heeft geen standpunt ingenomen omdat het vanwege gebrek aan tijd de achterban niet heeft kunnen raadplegen. De OC MWD heeft uiteindelijk positief geadviseerd onder de voorwaarde dat de commissie mee mag praten over de invulling van het curriculum.

 
De fusie van de opleidingen is voorgesteld vanwege ontwikkelingen in het werkveld, staat in een notitie. De arbeidsmarkt kampt aan de ene kant met een ‘substantiële krimp’ en anderzijds is er een ‘toenemende vraag naar flexibel inzetbare professionals’.

UPDATE

De raad van de Faculteit Maatschappij en Recht heeft donderdag 26 november alsnog ingestemd met een samenvoeging van drie opleidingen tot één Social Work. Eerder klonk er kritiek dat de opleidingscommissies van MWD, CMV en SPH onvoldoende betrokken waren bij de plannen. Inmiddels zijn er concrete afspraken met de directie en de OC’s. In de stuurgroep en de deelprojecten onderwijsinnovatie nemen studenten zitting en in de klankbordgroep wordt gesproken hoe de OC’s hun achterban kunnen betrekken bij de onderwijsinnovatie bij Social Work.