Nieuws

Faculteitsraad verwerpt bezuinigingsplan voor Seminarium

De medezeggenschapsraad van de faculteit Educatie heeft niet ingestemd met de maatregelen die het financiële tekort bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) moeten oplossen.

Het organisatieplan dat de directie van de faculteit ter goedkeuring aan de raad heeft gestuurd, voorziet onder meer in een reductie van twintig volledige arbeidsplaatsen door middel van natuurlijk verloop. De faculteitsraad stelt zich op het standpunt dat er eerst ‘duidelijke regels’ moeten zijn voor het gebruik van vaststellingsovereenkomsten, staat in het Bulletin van de raad. In deze contracten staan afspraken op welke manier werknemers afvloeien. De vakbonden en het college van bestuur zijn met elkaar in gesprek over deze ‘spelregels’.

Ondernemer
Verder mist de raad een ‘duidelijk geëxpliciteerd personeelsplan’. De docenten moeten zich tot ondernemer ontwikkelen, maar dat gaat de raad veel te ver omdat niet iedereen over dergelijke vaardigheden beschikt. ‘De raad is unaniem van mening dat dit plan veel beter uitgewerkt moet worden en hoopt dat in de volgende versie ook de toon van het stuk meer respect toont voor de medewerkers van het SvO’, staat in het Bulletin. De faculteitsraad vergaderde hier donderdag 19 maart over.

Het Seminarium schoolt docenten op het gebied van speciaal onderwijs, dat zich richt op kinderen met een beperking of gedragsstoornis. Door een teruggang van het aantal studenten en minder inkomsten uit contractonderwijs is dit jaar een tekort van 1,3 miljoen euro ontstaan. Om de begroting in 2017 weer sluitend te krijgen, moet er personeel afvloeien, wordt de organisatie efficiënter ingericht en gaat de stofkam door het assortiment van cursussen en masters.

Overleg
Faculteitsdirecteur Dick de Wolff laat in een reactie weten dat hij nog niet met de raad heeft gesproken en dus niet op de hoogte is van de bezwaren. Donderdag is een overleg en hoopt hij onduidelijkheden weg te kunnen nemen. ‘Vooralsnog ga ik ervan uit dat wij de vragen die er leven kunnen beantwoorden.’

UPDATE
De raad van de faculteit Educatie heeft donderdag 21 mei alsnog ingestemd met het Organisatieplan van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Faculteitsdirecteur Dick de Wolff heeft de afgelopen periode vragen beantwoord en enkele knelpunten weggenomen. De raad heeft een Personeelsplan gekregen met een analyse van het huidig personeelsbestand en de ontwikkelingen naar de nieuwe situatie. De faculteitsraad denkt dat het Organisatieplan nu ‘voldoende duidelijkheid biedt aan de medewerkers’, meldt het Bulletin van de raad.