Nieuws

Nog één hobbel te gaan voor fusie instituten Theo Thijssen en Seminarium

Illustratie: iStock

De fusie tussen het Instituut Theo Thijssen en Seminarium voor Orthopedagogiek is in een afrondende fase. Alleen de Hogeschoolraad moet nog instemmen. De instituutsraden en college van bestuur zijn inmiddels akkoord.

De nieuwe naam wordt Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (IvOO). Dat onthulde collegevoorzitter Jan Bogerd tijdens een vergadering met de Hogeschoolraad (HSR) afgelopen woensdag. De officiële samenvoeging moet 1 januari 2023 ingaan, zo is het plan.

Instituut Theo Thijssen (ITT) telt 1150 studenten. Die studeren aan een van de pabo’s in Utrecht en Amersfoort en de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) herbergt 550 studenten die de master Educational Needs volgen. Zij worden opgeleid tot docenten voor het speciaal onderwijs.
 
Ondanks de vorming van het nieuwe instituut blijft veel hetzelfde: de opleidingen blijven gehandhaafd, net zoals de teams en leidinggevenden. Een nieuw managementteam met onder meer opleidingsmanagers van beide instituten werd al eerder opgezet. Carla Luycx, sinds 2019 aangesteld als directeur van beide instituten, blijft leiding geven aan het nieuwe instituut. Er komen één instituutsraad, één begroting en één examencommissie.

In de ijskast

Het samengaan van de twee instituten lag al langer in het verschiet. In 2019 werden hierover al gesprekken gevoerd. Maar vanwege een hoge werkdruk, de wisseling van directeuren en een reorganisatie bij het Seminarium werden de plannen in de ijskast gezet. In maart 2021 werd bekend dat de samenvoeging weer werd opgepakt.

Na een aanvankelijke vertraging door de coronacrisis werd de draad weer opgepakt. De instituutsraden van ITT en SvO gingen in mei en juni van dit jaar akkoord met de fusieplannen. Die instemming kwam er niet zonder slag of stoot. In eerste instantie stemden de twee raden niet in met het voorstel tot het samengaan van de twee instituten. Zij zagen twee beren op de weg.
 
Zij waren in principe voorstander van de fusie, maar in de aanvankelijke plannen stond dat er een begrotingstekort dreigde van tussen de 2 en 5 ton. Dat financiële gat zou ontstaan vanwege het wegvallen van de zogenaamde Pabo Up-gelden. Die extra subsidie van het Rijk aan pabo’s wordt tussen 2022 en 2024 afgebouwd. Een majeur probleem, vonden de raden. Zij vreesden dat het tekort zou leiden tot consequenties voor het personeel.

Extra financiële bijdrage

Daarna spraken het college en de directeur af dat het nieuwe Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek in 2024 een extra financiële bijdrage tegemoet kan zien van 550.000 euro uit het stimuleringsfonds. Die middelen uit het fonds zijn bedoeld voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Deze geldelijke injectie staat los van de fusieplannen maar leidt bij wel tot voldoende vertrouwen in de financiële toekomst van het nieuwe instituut.

Daarnaast was er sprake van dat bij de start van het nieuwe instituut één opleidingscommissie zou komen voor de opleidingen van beide voormalige instituten. Daar waren de instituutsraden en bestaande opleidingscommissie het niet mee eens. Directeur Luycx haalde dit element uit het voorstel en sprak met de raden af dat hierover nog nader overleg volgt. Al met al waren hiermee de pijnpunten weggewerkt en stemden de instituutsraden alsnog in.
 
Door de grotere omvang is het beoogde nieuwe instituut minder financieel gevoelig voor schommelingen in studentenaantallen, staat in een presentatie van het college van bestuur. Daarnaast vullen zij elkaar inhoudelijk aan. De pabo (bachelor) leidt op tot docent in het basisonderwijs waarna de werkenden zich kunnen specialiseren via de master Educational Needs.