Nieuws

Instituut Theo Thijssen en Seminarium koersen aan op fusie

De managementteams van het Instituut Theo Thijssen (ITT) en Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) werken aan een samenvoeging van beide instituten. Ze gaan intensiever samenwerken, waarna de fusie per 1 januari 2023 kan plaatsvinden. In 2019 vonden de eerste gesprekken hierover plaats, maar die werden tijdelijk stilgelegd.

Carla Luycx, sinds begin 2019 directeur van de twee instituten, bevestigt het voornemen om via samenwerking tot een samenvoeging te komen. Het college van bestuur heeft haar voor de zomervakantie gevraagd de draad weer op te pakken. De instituutsraden van ITT en SvO worden actief betrokken bij dit proces, benadrukt zij. Ze legt het uiteindelijke voorstel ter goedkeuring voor aan de instituutsraden.

De voorgenomen samenvoeging van de instituten staat in de interne nieuwsbrief Flitts van het Instituut Theo Thijssen, die eerder deze maand verscheen. Tijdens een studiedag sprak een groot aantal medewerkers van ITT en het SvO met elkaar over plannen voor de toekomst. Hieruit kwam naar voren dat er meer samenwerking mogelijk is bij bijvoorbeeld de administratie, onderwijslogistiek, contractactiviteiten en de examen- en andere commissies.

Twee reorganisaties

Beide instituten kennen overeenkomsten maar ook verschillen. Zij zijn allebei lerarenopleidingen. ITT is verantwoordelijk voor de voltijd- en deeltijd bachelors pabo (in Utrecht en Amersfoort), de academische lerarenopleiding ALPO, de zijinstroomroute en de masteropleiding MEPO. Het Seminarium leidt onderwijsprofessionals op voor het regulier en speciaal onderwijs met de master Educational Needs. Het heeft lesplaatsen in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Beide instituten verzorgen daarnaast contractonderwijs.

Het verschil tussen de twee instituten is dat Theo Thijssen sinds enkele jaren een forse groei in de studentenaantallen doormaakt, met name bij de deeltijd. Dit komt onder meer door de toegenomen aandacht voor het lerarentekort. Het Seminarium kampte de afgelopen jaren juist  met een teruglopend studentenaantal. Door twee reorganisaties verdwenen tientallen arbeidsplaatsen en werd een deel van de lesplaatsen opgeheven. Ook verminderde de omzet van de contractactiviteiten. De tweede reorganisatie is bijna achter de rug en loopt tot augustus 2021.

Een sterke positie

‘Vanuit deze situatie zijn de gesprekken over een samenvoeging ingezet’, zegt directeur Luycx. Een gecombineerd instituut met een bachelor en een masteropleiding zou de lerarenopleidingen een sterke positie geven voor de toekomst. In 2019 zijn hierover veel gesprekken gevoerd en werd een externe procesbegeleider ingehuurd. Begin 2020 werd besloten om de fusiebesprekingen tijdelijk in de ijskast te zetten. Door onder meer een hoge werkdruk, reorganisaties en wisselende directeuren kwam er veel op medewerkers af. Daardoor bestond er niet voldoende ruimte voor uitgebreide gesprekken over samenvoeging, zegt de directeur.

Er bestaat momenteel geen uitgebreide blauwdruk voor de voorgenomen samenvoeging, vertelt de directeur. Tot de zomervakantie wordt gewerkt aan een nieuwe management- en organisatiestructuur. Ook gaan de curriculum-, toets- en examencommissies de mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken. Een externe procesbegeleider en ondersteuner van het Teaching & Learning Network (TLN) is gevraagd de samenwerking en fusie in goede banen te leiden.  

De bedoeling is om bijeenkomsten voor medewerkers te organiseren zodat we hun mening en visie kunnen meenemen in de volgende stappen. Carla Luycx: ‘Het proces moet enthousiasme en energie losmaken bij alle betrokkenen en tegelijkertijd werken als probleemoplossend voor belemmeringen waar we nu tegenaan lopen.’

Lees ook aflevering 1 van een nieuwe serie over student en start-up: ‘We houden het hoofd nog wel even boven water’