Nieuws

Forse subsidie voor Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de HU krijgt een grote, vierjarige subsidie van RAAK PRO voor haar onderzoeksprogramma ‘de werkalliantie in het gedwongen kader’. Dit onderzoek loopt al enkele jaren en krijgt met deze subsidie van 700.000 euro een mooi vervolg.
 
De financiële bijdrage is afkomstig van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, dat praktijkgericht onderzoek bij hogescholen financiert. In het onderzoeksprogramma is tot dusver een groot aantal koppels van cliënten en professionals enkele jaren gevolgd. De resultaten tot dusver zijn veelbelovend in het geval van de reclassering. Daarom krijgt het KSI met de toegekende subsidie de gelegenheid om de bevindingen verder te toetsen en uit te breiden tot een breder veld van dwang en drang, namelijk: de jeugdbescherming, schuldhulpverlening, arbeidstoeleiding en maatschappelijke opvang. Ook vier Belgische justitiehuizen doen mee.
 
Alliantie-monitor
Een van de resultaten tot dusver is de ‘alliantie-monitor’. Deze monitor kunnen cliënten en professionals gebruiken om de kwaliteit van hun onderlinge samenwerking te evalueren. Draagt het gebruik daarvan bij aan de kwaliteit van de werkalliantie tussen professional en cliënt in gedwongen kader, en daarmee aan vermindering van uitval van cliënten bij de deelnemende organisaties? En is de monitor geschikt voor het organiseren van systematische feedback van cliënten? Deze vragen staan centraal in de nieuwe fase van het onderzoeksprogramma.
 
Vanuit het KSI werken de volgende lectoraten mee: Werken in Justitieel Kader, Regie van Veiligheid, Schulden en Incasso en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Vanuit het werkveld zijn betrokken: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Samen Veilig Midden-Nederland (de voormalige Bureaus Jeugdzorg Utrecht en Flevoland), Tussenvoorziening Utrecht, Stadsgeldbeheer Utrecht, de Sociale Dienst Amersfoort, de gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening Tilburg en de Belgische Justitiehuizen uit Antwerpen, Gent, Brussel en Mechelen. Kennispartners in dit programma zijn: de vakgroep statistiek en methoden van de Universiteit Utrecht, de vakgroep reclassering van de VU en het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam.