Nieuws

Foutje kost Hotelschool ruim vier ton

Verwarring over de woonplaats van 64 studenten heeft de Hotelschool Den Haag ruim vier ton gekost. De Raad van State bepaalde gisteren dat minister Bussemaker van Onderwijs die rijksbijdrage niet alsnog hoeft over te maken.

Volgens de Hotelschool heeft het ministerie van Onderwijs in 2012 een fout gemaakt. Bij het vaststellen van de rijksbijdrage voor de hogeschool zijn 64 eerstejaars die op de campus woonden buiten beschouwing gelaten, omdat zij volgens het centraal register stonden ingeschreven op een adres buiten de Europese Unie. In dat geval draagt de overheid niet bij aan hun opleiding.

Deadline
Maar de buitenlandse studenten woonden in Nederland, protesteerde de Hotelschool. De instelling wilde alsnog de 417.399 euro ontvangen die het was misgelopen, maar het ministerie kwam niet over de brug. De deadline was immers al verstreken.

De  hogeschool stapte naar de rechter maar die was het met het ministerie eens, waarna de Hotelschool in beroep ging bij de Raad van State. Tevergeefs, blijkt nu.