Achtergrond

Docentenpanel: Gaan we aan de HU staken?

De actieweek van de vakbonden voor meer investeringen in het onderwijs is afgelopen maandag begonnen. Wat doen docenten aan de HU? Gaan ze bijvoorbeeld vrijdag 15 maart staken? Enkele leden van het Docentenpanel van Trajectum aan het woord: ‘Ik ga niet staken. Wel neem ik die dag vrij.’

‘Ik weet niet of ik ga staken op 15 maart’, meldt Arno Wilkens, docent Communication & Multimedia Design. ‘Ik vind het gek dat onze hogeschool geen duidelijk standpunt inneemt, nu moet ik het zelf maar uitzoeken. Ik vind de werkdruk bij ons erg meevallen, daar hoef ik niet voor te staken. Maar onze collega’s in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo zou ik wel willen steunen.’

Waardering

Natalie van Zeeland, docent bij Institute for Marketing & Commerce, herkent zich wel in de klachten over de hoge werkdruk. ‘Die is al jaren structureel te hoog in het onderwijs.’

Maar ze steekt de hand ook in eigen boezem. ‘Ik vind dat wij dit probleem als collega’s ook onvoldoende zichtbaar hebben gemaakt. We hebben structureel teveel gewerkt. Als we dit niet zouden hebben gedaan, zou het waarschijnlijk veel eerder echt misgegaan zijn.’

‘Ik ga niet staken. Ik vind het niet handig om het onderwijs hieronder te laten lijden. Maar ik steun de stakers wel. Het zou fijn zijn als het beroep wat meer respect en waardering zou ontvangen. En wat geld erbij als blijk van waardering is natuurlijk leuk. Of uitbetaling van alle overuren.’

Kinderopvang

Ook Esther van der Stappen, docent bij het Institute for ICT, steunt de landelijke actieweek. ‘Meer investeringen in onderwijs in de volle breedte zijn nodig om de kenniseconomie van de toekomst veilig te stellen’, stelt ze. ‘Het gaat om de toekomst van onze kinderen, studenten en maatschappij. En over een investering in de kwaliteit van ons onderwijs.’

Ze is het niet eens met de stelling dat het een ongunstige timing zou zijn, zoals het college van bestuur en de Vereniging Hogescholen naar voren brachten. ‘Dit onderwerp verdient voortdurende aandacht en geen afwachtende houding.’

‘De bijeenkomst van de Hogeschoolraad over werkdruk en studiestress is ‘s avonds gepland van 17.00 tot 19.00 uur, dat vind ik ironisch. Het is buiten kantoortijd en lastig voor mensen met privéverplichtingen. Ik begreep dat het komt omdat het vergadercentrum de rest van de dag volgeboekt was. Die sla ik dus over. Ik ga ook niet staken. Wel neem ik die dag vrij. Ik had die dag nog geen verplichtingen in mijn agenda en mijn kinderen zijn immers ook vrij van school vanwege de staking; dat scheelt toch weer in de kosten van de kinderopvang.’

Herstelwerkzaamheden

‘Ik vrees dat ik komende vrijdag niet ga meestaken’, zegt Cees Braas, docent bij de opleiding Commerciële Economie. ‘Dat voelt dan wel als spijbelen, want ik zou absoluut moeten meestaken. Waarom dan toch niet? Tja, dan loopt mijn programma in de soep en moet ik weer allerlei herstelwerkzaamheden uitvoeren om mijn studenten op de rails te houden. Meestal heeft een werkgever er last van als het personeel staakt, hier heeft volgens mij het personeel er vooral zelf last van.’

Er zijn redenen te over om te staken, stelt Braas. ‘Werkdruk is namelijk een kolossaal probleem in het hbo. In mijn beleving spreken we er al jaren over, maar resultaten zie ik nauwelijks. De bezuinigingen bij de HU op vierkante meters en ondersteuning hebben veel geld vrij gemaakt voor allerlei complexe innovatieprocessen, maar dat geld is nooit beschikbaar gekomen voor het reëel bestaande onderwijs.’

‘Maar wie weet komt er uit al dat geïnnoveer iets goeds voort, qua werkdruk. De plannen op mijn opleiding zijn in ieder geval: minder contacttijd, minder toetsen, meer tussentijdse begeleiding bij het werken aan beroepsproducten. Klinkt bijna als luilekkerland voor de docent, al weet ik dat veel betrokken collega’s wakker liggen van de kwaliteitskaalslag die op hen afdendert.’

Trajectum zoekt nog enkele medewerkers die mee willen doen in het Docentenpanel. Geïnteresseerden kunnen mailen naar gerard.rutten@hu.nl.