Kort

Nijpend gebrek aan stageplekken voor psychologiestudenten

Er worden te weinig stageplekken voor psychologiestudenten aangeboden. Dat leidt bij deze studenten niet alleen tot – soms wel een jaar – studievertraging. Ook dreigt ‘een gigantisch tekort aan deskundige hulpverleners in de ggz, waardoor een hoop mensen pas veel later of helemaal geen psychologische hulp kunnen krijgen’

Dit zegt voorzitter Maartje Schoorl van de Opleidingsraad voor psychologische BIG-beroepen in de Volkskrant.

Universiteiten zoeken verschillende oplossingen. De Universiteit Tilburg vraagt stageplekken om in plaats van een stagiair, er twee aan te nemen en zowel de Universiteit Utrecht als die van Tilburg bieden interne stages aan, zoals een onderzoekstage. Onder andere de VU pakt het anders aan en stelde een numerus fixus in.

Daar is het Nederlands Instituut voor Psychologen fel tegen: ‘Dit gaat de kern van het probleem niet oplossen. Bovendien hebben we te maken met grote wachtlijsten in de ggz, dus minder psychologen opleiden lijkt ons niet de oplossing.’