Nieuws

‘Gebrekkig onderwijs kost miljarden’

Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs en voorgezet onderwijs zijn minder goed in wiskunde en kunnen minder goed lezen dan enkele jaren geleden. De daling  van het niveau kan Nederland tussen de zes en achttien miljard euro per jaar gaan kosten.

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) voorspeld aan de hand van nieuwe studies over onderwijs en economie. ‘Het verlies zal over ongeveer veertig à vijftig jaar optreden’, denkt onderzoeker Marc van der Steeg. ‘Als het onderwijs niet verbetert, zal het bruto binnenlands product over een halve eeuw een paar procentpunt lager liggen.’

Het verlies is niet onafwendbaar, meent hij. ‘In de tussentijd kan de
trend wellicht gekeerd worden. Dan zal het verlies ook niet optreden.’

Het CPB haalt enkele internationale prestatiemetingen erbij en wijst erop
dat in Nederland vooral de goede leerlingen minder presteren dan een paar jaar geleden. De slechte leerlingen doen het naar verhouding juist vrij goed.

Het onderwijs is ook bepaald niet dramatisch. Maar enkele andere landen weten hun onderwijs te verbeteren, terwijl het in Nederland juist
afbrokkelt. Althans, als de onderzoekers naar de wiskundeprestaties en het leesniveau kijken.

De oplossingen liggen niet voor het oprapen, maar de onderzoekers denken dat een uurtje extra wiskunde in de week zou kunnen helpen. Ook zouden leraren betere coaching kunnen krijgen.