Kort

Geen subsidie voor aardgasvrij maken van De Uithof

De gemeente Utrecht krijgt geen subsidie van de Rijksoverheid voor het aardgasvrij maken van De Uithof. Utrecht vroeg vijf miljoen euro subsidie in april en hoorde maandag dat het verzoek niet is gehonoreerd. De gemeente wil proberen alsnog een groot deel van de plannen te realiseren.

Het plan is om verschillende gebouwen op Utrecht Science Park onder handen te nemen. Daarbij gaat het om warmte-uitwisseling tussen gebouwen via een warmte- koudeopslagnetwerk dat energie kan opslaan in de bodem.

Het Rijk kreeg 71 aanvragen uit het hele land, waarvan er 19 subsidie hebben gekregen, schrijft DUIC. De Universiteit Utrecht, het UMC en de Hogeschool Utrecht spraken in 2018 af om te werken aan het aardgasvrij maken van gebouwen en kantoren in De Uithof. De gemeente zegt nu dat het de instellingen wil ondersteunen, ook na de afgewezen subsidieaanvraag. Daarvoor werken ze aan gezamenlijke plannen.