Kort

Geld moet naar zorg, politie én onderwijs, vinden de meeste Nederlanders

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het miljardenoverschot op de begroting besteed moet worden aan onderwijs, zorg en politie. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek dat de NOS heeft uitgevoerd in aanloop naar Prinsjesdag.

Ten opzichte van vorige jaren zitten onderwijs en het klimaat in de lift. Immigratie en defensie hebben veel minder prioriteit. Uitgesproken kritisch wordt het idee ontvangen om vanaf 2030 alleen nog elektrische auto’s te verkopen. Het vertrouwen in de premier is gestegen van 37 naar 48 procent van de kiezers.

Vanmiddag om 15.00 uur, als de Troonrede is uitgesproken, biedt minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Dan weten we ook officieel precies welke plannen het kabinet voor volgend jaar heeft.