Gemeenschappelijke propedeuse economische opleidingen stopt

Tegelijkertijd wordt een herordening van economische opleidingen in gang gezet.

Onderwijs aan de Daltonlaan: het einde komt in zicht Foto Hogeschool Utrecht

De gemeenschappelijke propedeuse bij de voormalige Faculteit Economie en Management (FEM) houdt per 1 september 2017 op te bestaan. Het eerste jaar wordt organisatorisch weer onderdeel van het instituut en de opleiding. Tegelijkertijd wordt een herordening van economische opleidingen in gang gezet.

De brede propedeuse bestaat sinds 2005. Een groot deel van de eerstejaars (enkele opleidingen behielden de eigen propedeuse) krijgt dezelfde vakken, zoals marketing, bedrijfseconomie en communicatieve vaardigheden. Een beperkt deel van het curriculum is toegesneden op de specifieke opleiding.

‘Er waren al langere tijd gesprekken over aanpassingen in het FEM-brede programma’, zegt instituutsdirecteur Yvonne Kanters. ‘We wilden meer maatwerk kunnen leveren voor de individuele student en hem sneller kennis laten maken met zijn toekomstige beroep. Dit wordt nu binnen de instituten opgepakt.’

Ontwikkelingen in het eigen vakgebied
De opheffing van de faculteiten per 1 februari 2017 gaf het laatste zetje. ‘Dan past een faculteitsbrede propedeuse ook niet meer in de administratieve systemen’, zegt Kanters, directeur van de instituten Marketing and Commerce en International Business Studies.

Met een eigen propedeuse is het voor de opleidingen makkelijker om ontwikkelingen in het eigen vakgebied in het curriculum een plaats te geven. Niet elke opleiding hoeft het eerste jaar geheel opnieuw te ontwikkelen. ‘De huidige propedeuse bevat onderdelen die we willen behouden en natuurlijk kan en zal er onderling worden samengewerkt’, stelt zij.

Brede opleiding Bedrijfskunde
Tegelijk met het afscheid van de gemeenschappelijke propedeuse wordt een landelijke herordening van opleidingen in het economisch domein in gang gezet. Zo komt er per september 2018 een brede opleiding Bedrijfskunde waarin onder meer de huidige Bedrijfskunde MER en Business Management in opgaan. Kanters: ‘Binnen de opleiding zijn verschillende specialisaties mogelijk waardoor de hogeschool zich kan profileren en studenten bewust kunnen kiezen voor een eigen invulling van de opleiding.’

Vooruitlopend op de start van de nieuwe opleiding Bedrijfskunde start per september 2017 een nieuwe, gezamenlijke propedeuse voor Business Management en Facility Management in Amersfoort, beiden behorend tot het Institute for Business Administration. Kanters: ‘De nieuwe propedeuse is een pilot voor de instituutsbrede aanpak. We willen studenten meer dan nu in contact brengen met het werkveld achter hun opleiding en we willen ze ook beter voorbereiden op de hoofdfase.

Eén opleiding International Business
Ook de Engelstalige International Business and Languages en International Business and Management Studies gaan vanaf september 2018 verder als één opleiding International Business. Bij Bedrijfseconomie, Accountancy en Financial Services Management staat ook samenwerking op het programma maar zij blijven aparte studies. Wel gaan zij aanstaande september van start met een gezamenlijke propedeuse.

Niet overal ligt innige samenwerking, gezamenlijke propedeuses of zelfs fusies voor de hand. ‘De opleidingen moeten vooral een natuurlijke samenwerking op inhoud zoeken’, zegt Kanters. ‘Tot mijn instituut Marketing and Commerce behoort Small Business and Retail Management die in Amersfoort wordt gegeven. SBRM heeft een compleet ander didactisch concept dan de andere opleidingen binnen het instituut. Een gezamenlijk propedeuse met Commerciële Economie zou op dit moment niet werken. Wat wel kan, is het uitwisselen van ervaringen met verschillende didactische vormen en samenwerken in bijvoorbeeld minoren.’

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...