Achtergrond

Gezocht: nieuwe studentenleiders

Wil je graag vechten voor de basisbeurs en ov-studentenkaart, maar ook meepraten over nieuwe wetten en regels voor het hoger onderwijs? Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor volgend jaar.

Besturen is vooruitzien. De huidige studentenleiders zijn zelf nog maar halverwege hun termijn, maar zoeken nu al naar hun opvolgers. Ze kunnen iedereen een bestuursjaar aanraden.
 
'Ons werk is heel afwisselend', vindt Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. 'Je zit met minister Bussemaker om tafel en praat met Kamerleden, maar je moet ook medewerkers aansturen, contact onderhouden met lokale vakbonden en acties organiseren.'
Belangen
'Het is ook erg leerzaam', beaamt Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. 'We hebben te maken met allerlei partijen met verschillende belangen. We mogen een jaar lang kijken hoe het er op dit niveau aan toegaat.'
 
Bij de LSVb moeten geïnteresseerden voor 13 februari solliciteren en bij het ISO voor 22 februari. Ze roepen iedereen op om zich te melden, zowel hbo’ers als universitaire studenten. Ze houden allebei nog een informatieavond.
Leenstelsel
Je kunt veel bereiken, vinden ze. Kijk maar naar het leenstelsel, dat minstens een jaar is uitgesteld. 'Het is altijd moeilijk te zeggen wie dat precies voor elkaar heeft gekregen, maar wij hebben er wel aan bijgedragen', zegt Janssen. 'En studenten behouden een jaar langer hun basisbeurs.' Nauts: 'Het is in elk geval goed dat het leenstelsel nu in zijn geheel wordt besproken. We hopen nog steeds dat van uitstel afstel komt. Maar als het er werkelijk komt, moet er goed over nagedacht worden.'
 
Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen ISO en LSVb. 'Natuurlijk vinden we het wel eens leuk om ergens eerder bij te zijn dan het ISO', zegt Janssen. 'Zo houden we elkaar scherp. Maar over veel onderwerpen denken we hetzelfde en dan werken we samen. Wij zullen sneller een ludieke actie organiseren dan het ISO. Wij zijn iets zichtbaarder.'
Constructief
'Het ISO komt voort uit medezeggenschapsorganen en de LSVb uit lokale studentenvakbonden', typeert Nauts. 'Het ISO is constructief en blijft altijd aan tafel zitten. We voeren op zijn tijd actie, maar willen vooral meedenken. Dat is onze manier.'
 
Minister Bussemaker was onlangs te gast op het dertigjarige jubileum van de LSVb en moedigde de studenten aan: 'Ga zo door, blijf actievoeren en doe dat met een glimlach.' Vorig jaar maakte het ISO een promotiefilmpje waarin voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra de organisatie uitbundig prees, ondanks dat ze soms tot aan de rechter toe lijnrecht tegenover elkaar hadden gestaan. Zijn de studentenorganisaties niet te zeer ingekapseld?
Krant
'Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om elkaar te kunnen waarderen', stelt Nauts. 'Dankzij onze inbreng is een kabinetsbesluit vaak beter doordacht. Bewindslieden zitten daar niet voor zichzelf, maar voor het onderwijs. Ze hebben baat bij onze inbreng.'
 
'Als de minister ‘s morgens de krant openslaat, zal ze niet altijd blij met ons zijn', denkt Janssen. 'Maar ze weet wat onze rol is. Ons tegengeluid houdt haar ook scherp. Bovendien hebben wij meer contact met studenten dan de meeste ambtenaren.'
Studiebijsluiter
Waar ze trots op zijn? Nauts: 'Bijvoorbeeld op de studiebijsluiter, die voor betere studiekeuze-informatie zorgt.' Janssen wijst op hogescholen en universiteiten die onrechtmatig studiepunten van trage studenten liet vervallen zonder een herkansing te bieden. Mede dankzij de LSVb werd deze praktijk aan de kaak gesteld.
 
Foto bestuur LSVb van links naar rechts: Eduard Schmidt, Jorien Janssen, Marianne Kaufman, Olga Wessels en Lex Sietses