Nieuws

Groen licht voor tram naar De Uithof

De tram naar De Uithof gaat er definitief komen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft dinsdag 31 mei 110 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Daarmee is ook de optie van de baan dat er op de route eerst bussen gaan rijden.

De minister had onlangs nog gevraagd om een maatschappelijke kosten/batenanalyse en die is voor de tram gunstiger uitgevallen dan voor een busverbinding. De totale kosten van de tramlijn bedragen 321 miljoen euro: 110 miljoen komt voor rekening van het rijk en de rest wordt betaald door de gemeente en het Bestuur Regio Utrecht (BRU), dat verantwoordelijk is voor de aanleg en het beheer van de lijn.

De gemeente en het BRU verschillen nog steeds van mening over het jaar waarin de tram voor het eerst zal rijden. Volgens de gemeente kan dat al in 2015, het BRU gaat uit van 2018. Dit omdat het materieel dan pas geleverd kan zijn. De Utrechtse verkeerswethouder Frits Lintmeijer heeft laten weten dat hij zich sterk blijft maken voor een snellere aankoop.

Op de Uithoflijn gaan 27 tramstellen rijden. In de spits rijden ze 16 keer per uur. De trams vervangen de nu al overvolle dubbelgelede bussen. Het BRU heeft nog geen plannen om het stijgende aantal reizigers tussen nu en 2018 op te vangen. Meer bussen op het huidige tracé kan niet omdat ze anders met zijn allen in de file komen te staan.