Nieuws

Groningse rector pleit voor korter collegejaar

Het academisch jaar moet korter. Dan wordt het onderwijs intensiever en raken studenten meer betrokken. Dat betoogt rector magnificus Frans Zwarts in de Groninger universiteitskrant.

Volgens Zwarts kan een studiejaar best worden teruggebracht van 42 naar bijvoorbeeld 36 weken. Te beginnen half september, en eindigend eind mei. ‘Geen land kent zo’n lang academisch jaar als Nederland’, schrijft hij. ‘Omdat tentamens en hertentamens niet mogen concurreren met het reguliere onderwijs, hebben we een academisch jaar gecreëerd dat zich uitstrekt van september tot en met augustus.’

Zwarts wil daar van af. Het is volgens hem een misvatting dat meer studenten hun opleiding afronden als de lesstof over zo veel mogelijk weken wordt uitgesmeerd. De onderwijsweken worden intensiever als het collegejaar wordt ingekort. Met meer contacturen, waardoor studenten meer betrokken raken. Zwarts verwijst naar topuniversiteiten als Yale en Cambridge. ‘Daar is het academisch jaar een stuk korter en toch liggen zowel de rendementen als de kwaliteit er een stuk hoger.’

De tijd die studenten overhouden in de zomer kunnen ze gebruiken om summer courses te volgen of andere internationale ervaring op te doen. ‘Vroeger konden studenten bijvoorbeeld twee maanden meedoen aan archeologische opgravingen in de zomer. Nu kan dit niet, omdat het studieprogramma het simpelweg niet toelaat.’ Docenten kunnen volgens Zwarts in de zomermaanden onderzoek doen, studiereizen organiseren en subsidieaanvragen schrijven.

Of zijn wensen realistisch zijn? ‘Er zullen veel praktische bezwaren worden geopperd’, geeft Zwarts toe. ‘Maar het begint met visie.’