Nieuws

Grote opkomst bij extra vergadering Personeelsraad

Zeker tweehonderd ondersteuners waren aanwezig bij de extra bijeenkomst van de Personeelsraad van HU Diensten dinsdagmiddag 18 november. De grote opkomst onderstreept de zorgen die er leven over de bezuinigingen.

‘De zaal zit bomvol’, zegt de dienstdoende receptionist – kaliber beveiliger – die toezicht houdt bij de deur van collegezaal 1B1 op de faculteit Economie en Management. Even na 13.00 uur opent een collega de deur naar het balkon voor de toegestroomde menigte.

Pasje
‘Heb je ook een pasje?’ vraagt Rik van Wijk, lid van de Personeelsraad, aan mensen die naar binnen willen. Bezoekers is gevraagd een personeelspasje of –tag mee te nemen. ‘Waarom is dat?’ vraagt iemand. Van Wijk: ‘Om ervoor te zorgen dat er geen pers naar binnen komt zodat iedereen vrijuit kan praten.’

Het college van bestuur van de hogeschool wil meer geld voor het onderwijs bestemmen en bezuinigt daarom zo’n twintig procent op het budget voor het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). Een groot deel van de medewerkers die in dienst zijn van de faculteiten zijn organisatorisch ondergebracht bij HU Diensten ('ontvlechting'). Vervolgens vindt 'harmonisatie' plaats: afstoten van taken, standaardisatie en efficient werken.

Ontslag
Uit een rondgang van Trajectum (vanaf pagina 24) blijkt dat veel OBP’ers vrezen voor ontslag. Tijdens de vergadering zou gesproken worden over de ontstane onrust en worden besproken wat van de raad wordt verwacht. Aan het eind van de bijeenkomst klinkt applaus. Medewerkers druppelen naar buiten en blijven vaak in groepjes napraten.

Sommigen beamen dat er onrust en onzekerheid is onder het ondersteunend personeel en dat velen bang zijn hun baan te verliezen. ‘Men doet maar wat zonder dat er een plan aan ten grondslag ligt en er wordt niet eens uitgelegd waarom die maatregelen nodig zijn’, zegt een van hen. 

Dalila El Yandouzi, voorzitter van de Personeelsraad, wijst na afloop desgevraagd op de grote opkomst en stelt dat het een geslaagde bijeenkomst is. Ze wil in dit stadium niet ingaan op wat er is besproken en wat de volgende stappen van de raad zijn. ‘We willen eerst alle informatie zelf bespreken.’