Nieuws

Hbo’ers vinden opleiding iets minder licht

Volgens critici wordt het hbo-diploma steeds minder waard, maar studenten kijken daar anders tegenaan. Zij beginnen de opleidingen weer wat vaker uitdagend of zelfs te moeilijk te noemen. Ze besteden er ook meer tijd aan.

Al jaren staat de ‘ondraaglijke lichtheid van het hbo’ ter discussie, ook onder hogescholen zelf. Ze hebben met elkaar en het ministerie van OCW afgesproken om onder meer het aantal lesuren te vergroten en het niveau van docenten te verhogen.

De nieuwe Studentenmonitor lijkt een steuntje in de rug. Het rapport komt in het najaar uit, maar de resultaten van de enquête zijn al bekend. Onderzoekers van ResearchNed hebben studenten gevraagd of hun motivatie is afgenomen sinds het begin van de opleiding, en zo ja: waar dat door komt.

Iets minder dan de helft van de hbo’ers (47 procent) zegt dat hun motivatie gedurende hun opleiding is afgenomen. Dat is ietsje meer dan vorig jaar, maar een stuk minder dan in 2003: toen kampte 52 procent met afkalvende motivatie.

Grootste boosdoener is nog altijd de gebrekkige organisatie van opleidingen: gedoe met roosters, studiepunten, stages enzovoorts. Twee op de vijf klagers noemt dat als reden voor het verlies van motivatie.

Maar teleurgestelde studenten beweren de laatste jaren minder vaak dat de opleiding ‘niet uitdagend genoeg’ is: van één op de drie in 2007 naar één op de vier in 2009. Tegelijkertijd antwoorden juist steeds iets meer studenten dat de opleiding te zwaar is: van 4,7 procent in 2005 naar 7,2 procent in 2009. De precieze uitkomsten verschillen voor mbo’ers, havisten en vwo’ers, maar de trend is voor deze drie groepen dezelfde.

Daarnaast hebben ze naar eigen zeggen meer dan veertien contacturen per week. Sinds de eeuwwisseling hebben ze dat aantal niet zo hoog ingeschat; het schommelde telkens tussen de 11,5 en 13,8 uur per week. Ook doen ze in de loop der tijd meer aan zelfstudie: van elf uur in 2001 naar dertien uur nu.

Ze hebben ook minder vaak een bijbaan en besteden er bovendien minder tijd aan. De bijbaan is ook vaker relevant voor de opleiding.