Nieuws

Heeft het USP straks een volledig regenboogfietspad?

Foto: Kees Rutten

HU-student Elias van Mourik en gemeenteraadslid Melody Deldjou Fard willen dat het Utrecht Science Park een permanent kleurrijk symbool krijgt dat staat voor inclusie en diversiteit, zeggen ze in een open brief. ‘Een regenboogfietspad zou geweldig zijn.’

Elias (student Social Work) kwam met het idee voor een kleurrijk symbool op het USP. ‘Ik had de gemeente Utrecht benaderd met een idee, maar dat kreeg weinig gehoor’, vertelt hij. Hij wilde het daar niet bij laten en zocht contact met gemeenteraadslid voor GroenLinks Melody. ‘Ik vond het een goed plan, en ging ermee aan de slag in de raad’, vertelt ze.

Hoe het symbool eruit moet gaan zien, daar zijn Elias en Melody nog niet over uit. Elias: ‘Het zou geweldig zijn als we een regenboog-fietspad zouden kunnen maken, van het begin van het USP naar het UMC.’ Hij wil het niet beperken tot alleen de regenboog: ‘Ik zou ook andere symbolen willen gebruiken om diversiteit te weerspiegelen. Denk aan specifieke vlaggen van landen of symbolen voor beperkingen.’

Kleurrijk symbool

Dit idee staat nog niet vast, vertelt Melody: ‘Uiteindelijk moet het een kleurrijk symbool zijn dat aandacht vraagt voor diversiteit en inclusie. Welke vorm het precies krijgt, laten we over aan de hogeschool, de universiteit en de studenten.’

Ook vindt Elias het belangrijk dat niet de bekende regenboogvlag wordt gebruikt, maar degene die het meest geüpdate is. Deze vlag heeft ook een zwart en een bruin vlak, dat staat voor mensen met een donkere huidskleur. ‘We moeten meegaan met de tijd.’

Invloed van het symbool
Maar hoe kan een symbool nou een positieve invloed hebben? Heeft het zin? Elias: ‘Het USP is een plek waar enorm veel studenten samenkomen en hiermee geef je zo’n mooi signaal af, waarmee je landelijk en misschien zelfs wereldwijd indruk kan maken. Je laat zien dat iedereen welkom is.’

Melody vindt ook dat het symbool, naast een stevig diversiteit- en inclusiebeleid kan leiden tot verandering: ‘Op het USP krijgt de toekomst van onze samenleving vorm. Met dit symbool laat je als scholen zien dat het een veilige omgeving is, waar gewerkt wordt aan diversiteit en inclusie. Door dit soort zichtbare symbolen kunnen jongeren in gesprek gaan.

Het gemeenraadslid vindt ook dat het belangrijk is dat er genoeg aandacht is voor LHBTIQ+ studenten met een biculturele achtergrond. ‘Ik ben zelf als kindvluchteling naar Nederland gekomen, uit Iran. Daar zijn de zaken heel anders. Vanuit de regering is het verboden om homo of lesbisch te zijn. De LHBTIQ+ heeft het daar dus erg zwaar. In Nederland is het gelukkig anders, maar ook hier moeten we ons blijven inzetten voor deze groep.

Geen tijd te verliezen

Elias en Melody gaan de open brief naar de HU en de UU sturen. Ze hopen dat ze ook achter dit plan staan. ‘Met samenwerking kunnen we dit voor elkaar boksen’, zegt Melody. Ze hoopt dat het symbool zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden: ‘Als het gaat om acceptatie en gelijke rechten, hebben we geen tijd te verliezen.’

Elias is genomineerd voor de Honoursstudent van het Jaar vanwege zijn inzet voor een project tegen het leenstelsel en een project voor mensenrechten. Tijdens de uitreiking heeft hij de kans om in gesprek te gaan met Jan Bogerd, waar hij deze open brief ook gaat benoemen. ‘Als ik win, krijg ik 500 euro. Dat geld zou ik dan in het symbool willen stoppen.’

Lees hier de volledige open brief:

Oproep aan HU en UU: zorg voor meer zichtbaarheid diversiteit en inclusie op het Utrecht Science Park

Een kleurrijk symbool dat blijvend beeldend aandacht vraagt voor diversiteit en inclusie op het gebied van culturele achtergrond, sekse, gender en seksuele diversiteit, mag niet ontbreken op een van de meest belangrijke studielocaties van ons land. In december riepen we Utrechtse stadsbestuur op om naast de binnenstad ook in andere Utrechtse wijken te werken aan meer zichtbaarheid van diversiteit en inclusie. Vandaag doen we deze oproep aan de onderwijsinstellingen op het Utrecht Science Park!

We vinden het mooi om te zien dat zowel de Hogeschool Utrecht als de Universiteit van Utrecht beide op hun unieke eigen wijze bezig zijn om hun diversiteit en inclusie beleid op maat vorm te geven. Het is belangrijk dat er een veilige leer- en werkomgeving is, waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien, ongeacht hun gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, geloof en lichamelijke beperking.

Natuurlijk zijn inhoudelijk goede voorstellen die passen bij een opleiding van groot belang om stevige stappen vooruit te zetten. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat ook zichtbaarheid belangrijk is. Utrecht Science Park is een Utrechtse wijk waar veel jongeren zich dagelijks bevinden. Hier krijgt de toekomst van ons land vorm. En juist daarom wat ons betreft een belangrijke plek om diversiteit en inclusie ook beeldend zichtbaar te maken. 

Bij het recent gepresenteerde landelijke actieplan voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs deed het HBO niet mee. Naar eigen zeggen omdat het plan teveel gericht is op de universiteit. Wij vragen de Hogeschool, Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht om wat betreft dit onderwerp gezamenlijk de schouders eronder te zetten en te zorgen voor meer zichtbaarheid van diversiteit en inclusie op dit terrein. Want vooruitgang boeken gaat niet vanzelf. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Auteurs:
Melody Deldjou Fard (Kandidaat Tweedekamerlid en Raadslid Groenlinks Utrecht)
Elias van Mourik (Student Hogeschool Utrecht en studentonderzoeker)

Mede ondertekend door:
– Studentenvakbond (LSVb)
– Werkgroep Diversiteit Hogeschool Utrecht
– COC Midden-Nederland
– Colored Qollective
– Corporate Queer
– Students4Students
– GSA Hogeschool Utrecht
– Nine de Jonge, Docent Universiteit Utrecht
– Felix van Vugt, Docent, onderwijsadviseur en trainer Hogeschool Utrecht
– Aukje Molenaar, studieadviseur Geesteswetenschappen UU
– Maryse Leloup, onderwijskundig adviseur Universiteit Utrecht