Nieuws

‘Help de dakloze student’

Met je diploma op zak weer terug naar pa en ma. Dat vindt niemand leuk. En toch overkomt het veel studenten. De jongerenorganisaties van CDA, D66 en de ChristenUnie eisen maatregelen.

Wie een campuscontract heeft, moet zijn studentenkamer vaak binnen een half jaar verlaten. Die regeling is in 2006 ingevoerd om afgestudeerde twintigers te dwingen een eigen woning te zoeken in plaats van een kamer bezet te houden voor eerstejaars die net komen kijken.
 
Er was een reden dat studenten lang in hun kamer bleven hangen. Het valt namelijk nog niet mee om door te verhuizen. Helemaal niet nu door de crisis de arbeidsmarkt én de woningmarkt op slot zitten.
 
'Steeds meer jonge hoogopgeleiden hebben geen vaste baan, waardoor ze geen hypotheek kunnen krijgen', zegt Douwe Heeringa van de Jonge Democraten (D66). 'De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn ontzettend lang, dus ook dat is niet voor iedereen een mogelijkheid. Bovendien kun je de wachttijd niet meenemen naar een andere stad. Huren in de vrije sector is ook geen optie, omdat afgestudeerden dat vaak niet kunnen betalen.'
 
Precieze cijfers zijn er niet, maar volgens de politieke jongerenorganisaties is het aantal afgestudeerden dat niet kan doorverhuizen de afgelopen jaren gegroeid. De gemiddelde wachttijd voor een appartement bij de woningcorporaties is in een studentenstad als Utrecht al gauw vijf jaar, terwijl de huurprijs van een vrije sector woning tegen de achthonderd euro per maand loopt.
 
De Jonge Democraten, PerspectieF (Christenunie) en het CDJA (CDA) sloegen de handen ineen. In een online petitie vragen ze minister Blok van Wonen om meer aandacht 'voor jongeren die dakloos dreigen te worden'. Ze leggen een aantal eisen neer. Zo willen de jongeren dat leegstaande panden worden omgebouwd tot starterswoningen en vragen ze gemeenten om tegen een aantrekkelijke prijs bouwgrond voor jongerenwoningen te verkopen. Dat moeten dan wel slimme woningen zijn die met een paar simpele ingrepen omgetoverd kunnen worden tot seniorenappartementen. 'Zo bereiden gemeenten zich voor op de vergrijzing.'
 
De jongeren willen met de minister, sociale partners en andere jongerenorganisaties rond de tafel om de problemen samen aan te pakken. Ook studentenhuisvesters zouden een rol kunnen spelen. 'Hoewel we studenten als onze kerndoelgroep zien, erkennen we dit probleem en willen we waar mogelijk graag samenwerken', laat Vincent Buitenhuis, directeur van koepelorganisatie Kences, desgevraagd weten.
 
Sommige studentenhuisvesters vatten hun taak al iets breder op. Ze richten zich bijvoorbeeld ook op andere jongeren. De Utrechtse SSH is tot nog toe de enige die – dankzij geld van verschillende investeerders – appartementen heeft die specifiek bedoeld zijn voor net afgestudeerden.