Kort

Het ABP hoeft haar pensioenen niet te verlagen

Het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs) hoeft haar pensioenen dit jaar niet te verlagen. Door een ongekend lage rente in de zomermaanden was de kans op verlaging afgelopen maanden reëel. Op 31 december, een beslissende dag in pensioenland, bleek de dekkingsgraad echter in ‘de veilige zone’.

In haar vlog spoort bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool de sociale partners en minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan om het snel eens te worden over het pensioenakkoord.