Nieuws

Het Proeflokaal wordt ontmoetingsplek voor iedereen

Het Proeflokaal op de Padualaan wordt al door studenten gerund

Na de officiele opening is het tijd om te werken aan een minder steriele inrichting. ‘Maar nu al hoor ik mensen zeggen dat ze het hier heel gezellig hebben.’ Interview met Tom van Ernst, secretaris van het nieuwe sciencecafé aan Padualaan 99. 

Tom van Ernst

‘Honderden mensen hebben we gisteren binnen gehad. We hebben er hartstikke hard voor gewerkt en dan is dit een heel mooi voorlopig hoogtepunt.’ Tom van Ernst, secretaris van stichting Het Proeflokaal, blikt daags na de officiële opening van het Science café aan Padualaan 99 tevreden terug op de opening, afgelopen maandag.

Opmerkingen over een te steriele inrichting van het café kan hij wel begrijpen: ‘In week 5 gaan de studieverenigingen hun items ophangen. Dan wordt het veel beter. Maar nu al hoor ik mensen zeggen dat ze het hier heel gezellig hebben, ondanks de nog steriele inrichting.’ 

Tot nu toe zat het harde werken voor het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers vooral in de voorbereiding. Die begon al in november 2014, resulteerde in een exploitatieplan dat in mei 2016 werd goedgekeurd en ging verder met het aanvragen van de vergunning en het schrijven van protocollen en beleidsplannen. Wat mooi aansloot bij de HBO-Rechten-opleiding van Tom: ‘Ik heb de theorie van mijn opleiding zo kunnen toepassen op de praktijk.’

Een van de bijzondere zaken aan Het Proeflokaal: het wordt volledig gerund door student-vrijwilligers. Tom: ‘We hebben nu zestig barvrijwilligers. Die zijn lid van een van de vier studieverenigingen. Daarnaast zijn vrijwilligers ook welkom als ze geen lid zijn, maar wel aan de Padualaan studeren.’

Tot nu toe verloopt de aanpak met barvrijwilligers succesvol. ‘Bij de openingsdag waren 25 barvrijwilligers actief en ze stonden er allemaal met een lach op het gezicht’, vertelt de secretaris. ‘We proberen ze gemotiveerd te houden door ze mooie poloshirts met logo te geven. Daarnaast krijgt iedereen die een jaar vrijwilliger is een referentiebrief en oorkonde voor bij het cv of op Linkedin.’

Doelstelling van het Sciencecafé is om studenten, docenten en het werkveld met elkaar te verbinden. En dus komen er laagdrempelige colleges, houden de studieverenigingen er hun activiteiten, maar blijft de deur openstaan voor andere bezoekers. Tom: ‘En als er een docentenborrel is, kunnen studenten ook gewoon binnenlopen. Zo hopen we dat de groepen zich blijven verbinden met elkaar.’


Science café Het Proeflokaal kent een bijzonder concept dat ook al wordt toegepast bij sciencecafé Het7de aan de Heidelberglaan. De Science cafés worden volledig gerund door barvrijwilligers van studieverenigingen. Bij Het Proeflokaal gaat het om de studieverenigingen Ingenium Cabo Bianci (van het Institute for Engineering & Design (IED)), de Utrechtse Technische Vereniging (van het Instituut Gebouwde Omgeving), Codex (van het Instituut voor Recht) en Vesta (van Integrale Veiligheidskunde (IVK)). Gezamenlijk hebben ze stichting Het Proeflokaal opgericht, dat verantwoordelijk is voor de oprichting en exploitatie van het science café.