Nieuws

Hogeschoolraad en college zijn het snel eens over de besteding van de ‘coronamiljoenen’

Foto: Istock

De Hogeschoolraad (HSR) heeft unaniem ingestemd met de plannen van het college van bestuur voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De HU krijgt dit en volgend studiejaar 22,6 miljoen euro om de vertraging bij studenten en onderzoek door corona tegen te gaan. De instituten kunnen nu plannen indienen.

Dat maakte HSR-voorzitter Annette Wind bekend tijdens de gezamenlijke vergadering van de HSR en het college woensdag 23 juni. Er was haast bij de besluitvorming over de ‘coronamiljoenen’ want de grote lijnen over de besteding hiervan moeten voor de zomervakantie bij de minister liggen en de instituten moeten begin september hun plannen inleveren bij het college.
 
Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob presenteerden medio februari het Nationaal Programma Onderwijs, een pakket maatregelen dat de gevolgen van corona in het gehele onderwijs moet tegengaan. Het gaat om 8,5 miljard euro voor de basisscholen tot en met het hoger onderwijs. Een deel gaat naar een financiële tegemoetkoming voor studenten (collegegeld, studiefinanciering en ov-kaart). Een ander deel bestaat uit compensatie aan de instellingen voor de toegenomen studentenaantallen.

Daarnaast krijgen hogescholen en universiteiten extra financiering om de achterstand van studenten en onderzoek in te lopen. Dat geld is beschikbaar voor de studiejaren 2021/2022 en 2022/2023 en bedraagt voor de HU in totaal 22,6 miljoen euro. Hoe de HU dit geld gaat besteden staat in het plan dat het college van bestuur met de Hogeschoolraad heeft besproken.

Uitbreiding van het aantal decanen

De uitgaven van het NPO gaat voor een groot deel op dezelfde manier als de financiering op basis van de Kwaliteitsafspraken. Universiteiten en hogescholen kregen bij die Kwaliteitsafspraken als compensatie van het wegvallen van de basisbeurs extra middelen toegekend om het onderwijs te verbeteren: tientallen miljoenen euro’s over de periode 2020 tot en met 2024. Het gros van dat geld gaat naar nieuwe docenten en nog een deel naar gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid.

Bij deze coronagelden gaat van de 22,6 miljoen euro in totaal 1,5 miljoen euro naar de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken voor de zorg en begeleiding aan studenten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om uitbreiding van het aantal decanen en aandachts-functionarissen op het gebied van studentenwelzijn en inclusiviteit. Ook is er geld beschikbaar voor sociale activiteiten van studieverenigingen en science cafés én scholing van docenten voor de begeleiding van studenten met studieachterstanden.  

Extra begeleiding bij de stage

Ruim 20 miljoen euro wordt verdeeld over de instituten op basis van het aantal studenten. Zij kunnen die inzetten voor intensivering/kleinschalig onderwijs, betere begeleiding van studenten en differentiatie van het onderwijs. Op basis van de kwaliteitsafspraken is een lijst gemaakt van keuzes die opleidingen hebben. De behoefte aan onderwijs en begeleiding kan per opleiding verschillen, staat in de notitie van het college. ‘Zo kan er bij de ene opleiding een sterke behoefte zijn aan extra begeleiding bij de stage, terwijl bij een andere opleiding het nodig zal zijn om extra tijd te besteden aan studiekeuze- of introductieactiviteiten.’

Wat betreft het inhalen van onderzoeksactiviteiten kan de HU voor twee jaar in totaal acht ton tegemoet zien. Een deel van het onderzoek is door de corona-uitbraak stilgevallen omdat er beperkte toegang was in laboratoria of omdat onderzoek met proefpersonen niet mogelijk was. Een deel van de docenten die onderzoek deden is tijdens de crisis ingezet om onderwijs te geven. In de zomer volgt een inventarisatie aan de HU over de daadwerkelijke achterstanden bij de kenniscentra. Naar verwachting volgt in de eerste helft van komend studiejaar een aanvraag voor extra geld.

Ook interessant: Studenten nog best tevreden over (thuis) studeren