Nieuws

Hogeschoolraad: niet bezuinigen op sport

De Hogeschoolraad (HSR) vindt dat er niet bezuinigd moet worden op sportfaciliteiten in De Uithof. De raad roept het college van bestuur van de HU op om de geplande korting van 50.000 euro op sportcentrum Olympos in te trekken.
 
Dat is de uitkomst van de vergadering van de HSR op woensdag 2 december. De voltallige raad schaart zich daarmee achter een brief die de studentgeleding van de raad eerder deze week aan het college stuurde. Olympos kampt al enkele jaren met een structureel tekort op de begroting. Door eerdere bezuinigingen van de HU en de gemeente dreigt het financële gat nog groter te worden.
 
Door de extra korting van 50.000 euro ‘komen de faciliteiten voor studenten die willen sporten in gevaar’, schrijven de studenten uit de HSR. Eerder deze maand verzocht de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht het bestuur om de subsidie voor Olympos substantieel te verhogen. Hierdoor moet Olympos financiële zekerheid krijgen.
 
Alternatief
Tijdens het debat in de Hogeschoolraad ontstond discussie over de verdere toekomst van Olympos. Sommigen vroegen zich af of er steeds subsidie moet worden gegeven aan een organisatie die al jaren verlies leidt. Maar iedereen kon zich vinden in de formulering dat de sportfaciliteiten in De Uithof behouden moeten blijven. Dit hoeft niet per se door Olympos te worden georganiseerd; daar kan ook een alternatief voor worden aangedragen. 
 
Vanuit medewerkers in de raad werd erop gewezen dat Olympos niet alleen sportvoorzieningen voor studenten aanbiedt, maar ook voor medewerkers van instellingen in De Uithof en omwonenden.

Foto: Sportraad Utrecht