Hogeschoolraad stemt alsnog in met begroting

Hiermee is een slepend conflict en langdurige procedure naar de landelijke geschillencommissie afgewend.

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdagmiddag 18 maart ingestemd met de begroting 2015 van de HU. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van het college van bestuur en de HSR op de site van de HU.

Met dit akkoord is een slepend conflict en langdurige procedure naar de landelijke geschillencommissie afgewend. Drie keer eerder stemde de HSR tegen de begroting. Steen des aanstoots was het ontbreken van een plan waarop de bezuinigingen en harmonisatie bij de HU Diensten zijn gebaseerd. Daarbij was er vanuit verschillende kanten stevige kritiek op de gang van zaken bij deze operatie. Gisteravond vond een lijmpoging plaats tussen de HSR en de raad van toezicht.

Toezeggingen
De HSR kreeg een aantal nieuwe toezeggingen van het college van bestuur. Het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten (contract voor afvloeiing) wordt tijdelijk stopgezet tot er ‘spelregels’ met de vakbonden zijn afgesproken. Een overleg hierover stond al eerder gepland op 9 april. Verder is besloten dat het onderzoek naar de ‘bejegening’ van het personeel bij de bezuinigingen alsnog onder ‘gezamenlijke regie’ van beide partijen komt. Aanvankelijk maakte het college bekend zelf opdracht te geven tot dit onderzoek.

Ook krijgt de HSR definitief instemming op een aantal beleidsplannen zoals de ontwerpcriteria voor onderwijsinnovatie, het honoursbeleid en het kwaliteitsbeleid. Daarbij belooft het college om helderheid te geven over het budget van de afdeling Studentzaken en komt er duidelijkheid over de bevoegdheden van de Personeelsraad van de HU Diensten.

Harmonisatieplan
De Hogeschoolraad heeft wel een concessie moeten doen om tot overeenstemming te komen. ‘De HSR ziet af van de eis de bezuinigingen stil te zetten tot er een integraal harmonisatieplan beschikbaar is. Ook heeft de raad zijn verwachtingen over dit plan bijgesteld’, staat in de verklaring. In dat plan zou onder meer moeten staan welke taken de diensten moeten uitvoeren en hoeveel personeel daarvoor nodig is.

Door bemiddeling van de raad van toezicht zijn college en HSR ‘in goede sfeer tot elkaar gekomen’, meldt de verklaring. ‘Het gesprek was constructief en effectief, beide partijen zijn tevreden over de onderlinge communicatie. Zij verwachten deze lijn in de toekomst voort te kunnen zetten.’

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

8 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

 1. Het harmonisatieplan is de laatste bouwsteen van de bezuinigingen. Waarom is dit punt door de hsr ter zijde geschoven

 2. Naar mijn mening heeft de HSR het onderste uit de kan gehaald. Om de feiten rond de bejegening van de medewerkers bij de ontvlechting en harmonisatie boven water te krijgen, is de HSR nu samen met het bestuur opdrachtgever voor een groot, diepgaand onderzoek. Analyses worden in dialoog gemaakt, en conclusies worden gezamenlijk getrokken. Mede door de opstelling van de HSR is de Raad van Toezicht nu extra alert, en volgt dit orgaan de ontwikkelingen binnen de HU op de voet. Door een stop op vaststellings-overeenkomsten totdat er samen met de vakbonden goede spelregels voor zijn bepaald, heeft de HSR bereikt dat eventueel misbruik hiervan wordt voorkomen.

  Op deze wijze denkt de HSR effectiever te zijn dan door een formeel geschil aan te gaan over de begroting, die overigens grotendeels een uitwerking was van het eerder (door de vorige raad) goedgekeurde planningskader.

  Als lid van het dagelijks bestuur van de HSR begrijp ik de teleurstelling bij sommigen. Toch vind ik dat de HSR de juiste afwegingen heeft gemaakt.

 3. Laten we ons oordeel even opschorten en laten afhangen van het onderzoek. Wel meer dan een beetje jammer dat de Pakkenmannen dus voor het belangrijkste deel gewoon verder kunnen met hun inname en abjecte manier van werken.

 4. @Joost Ansems
  Je schrijft dat de Raad van Toezicht nu extra alert is. Wat betekent dat precies? Wat is het standpunt en de positie van de RvT in deze kwestie en waarom is die raad nu pas alert? Wat betekent “op de voet volgen” precies? Dit speelt immers al een tijdje.
  We hebben in Nederland erg slechte ervaringen met toezichthouders in het onderwijs en de publieke sector, ik word graag overtuigd van het tegendeel in deze kwestie.