Hogeschoolraad stemt alsnog in met begroting

Hiermee is een slepend conflict en langdurige procedure naar de landelijke geschillencommissie afgewend.

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdagmiddag 18 maart ingestemd met de begroting 2015 van de HU. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van het college van bestuur en de HSR op de site van de HU.

Met dit akkoord is een slepend conflict en langdurige procedure naar de landelijke geschillencommissie afgewend. Drie keer eerder stemde de HSR tegen de begroting. Steen des aanstoots was het ontbreken van een plan waarop de bezuinigingen en harmonisatie bij de HU Diensten zijn gebaseerd. Daarbij was er vanuit verschillende kanten stevige kritiek op de gang van zaken bij deze operatie. Gisteravond vond een lijmpoging plaats tussen de HSR en de raad van toezicht.

Toezeggingen
De HSR kreeg een aantal nieuwe toezeggingen van het college van bestuur. Het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten (contract voor afvloeiing) wordt tijdelijk stopgezet tot er ‘spelregels’ met de vakbonden zijn afgesproken. Een overleg hierover stond al eerder gepland op 9 april. Verder is besloten dat het onderzoek naar de ‘bejegening’ van het personeel bij de bezuinigingen alsnog onder ‘gezamenlijke regie’ van beide partijen komt. Aanvankelijk maakte het college bekend zelf opdracht te geven tot dit onderzoek.

Ook krijgt de HSR definitief instemming op een aantal beleidsplannen zoals de ontwerpcriteria voor onderwijsinnovatie, het honoursbeleid en het kwaliteitsbeleid. Daarbij belooft het college om helderheid te geven over het budget van de afdeling Studentzaken en komt er duidelijkheid over de bevoegdheden van de Personeelsraad van de HU Diensten.

Harmonisatieplan
De Hogeschoolraad heeft wel een concessie moeten doen om tot overeenstemming te komen. ‘De HSR ziet af van de eis de bezuinigingen stil te zetten tot er een integraal harmonisatieplan beschikbaar is. Ook heeft de raad zijn verwachtingen over dit plan bijgesteld’, staat in de verklaring. In dat plan zou onder meer moeten staan welke taken de diensten moeten uitvoeren en hoeveel personeel daarvoor nodig is.

Door bemiddeling van de raad van toezicht zijn college en HSR ‘in goede sfeer tot elkaar gekomen’, meldt de verklaring. ‘Het gesprek was constructief en effectief, beide partijen zijn tevreden over de onderlinge communicatie. Zij verwachten deze lijn in de toekomst voort te kunnen zetten.’

Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

8 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. @Patrick Ubags Ik praat je graag bij. Voor een genuanceerde dialoog over deze kwestie is een gesprek meer geschikt dan de ruimte op deze site.In elk geval hoop ik dat de HSR het vertrouwen krijgt als vertegenwoordiging van de medewerkers. Het is onmogelijk alle ins en outs te delen via dit medium. De raad heeft intensief gewikt en gewogen om met de gedane toezeggingen uiteindelijk in te stemmen met de begroting.

  2. Dank Joost. Ik begrijp wat je bedoelt.
    Ik voel me overigens prima vertegenwoordigd door de HSR. Ik laat me graag een keer bijpraten.

1 2