Nieuws

Honours (óók voor docenten): voor elk schoolvak een kunstwerk

Foto's: Kees Rutten

Vanaf september start de nieuwe honours ‘Onderwijzen met beeldende kunst’ van Liz Stienstra. Ook docenten kunnen zich opgeven voor deze ‘bonuslessen’.

Wie denkt dat schilderijen alleen nuttig zijn voor de geschiedenisles heeft het mis, volgens Liz Stienstra. De docent aan de opleiding Leraar Engels ontwikkelde een nieuwe honours ‘Onderwijzen met beeldende kunst’. Ze wil (toekomstige) leraren van alle vakgebieden stimuleren om kunst te gebruiken.

‘Voor het vak biologie kan kunst een vorm zijn van documentatie: de dodo bestaat niet meer, maar we hebben tekeningen en schilderijen waar we van kunnen leren en over kunnen praten. Bij taalvakken kun je leren kunst te begrijpen en te interpreteren. Een mooi voorbeeld is het beeld The elephant in the room‘ in het Cobra Museum. Wat betekent die uitdrukking? (‘iets opzettelijk negeren’). Waarom is het van textiel? (‘vanwege de misstanden in de textielproductie’).

En andere vakken? ‘Bij aardrijkskunde kun je kijken naar cultuur en klimaat op schilderijen. Hoe verschilt dat per gebied en tijdperk? Bij wiskunde naar de gulden snede – iets met verdelingen en verhoudingen. En voor scheikunde de samenstelling van de verf. Noem maar op…!’

Schilderij met vragen

‘Object-gebaseerd leren’. Zo heet de methode waar Liz Stienstra het in haar nieuwe honoursmodule over heeft. Neem een kunstobject en maak daar een les of oefening omheen. Stienstra past kunst toe in haar eigen lessen Engels.

‘Bij grammaticalessen breng ik een schilderij mee, met een Engelse tekstbeschrijving van wat je ziet. De studenten moeten dan de bijvoeglijk naamwoorden uit de tekst halen, uitleggen wat het betekent en over welk woord het iets zegt. Zo oefenen ze met zinnen en woorden. In je hoofd ben je bezig met het schilderij en tegelijkertijd leer je de grammatica.’

Door iets naar de klas te brengen, of met de klas ergens heen te gaan, introduceer je leerlingen in de wereld van kunst. ‘Superbelangrijk, want lang niet iedereen krijgt kunst vanuit huis mee. Terwijl het toegankelijk moet zijn voor iedereen want het geeft ons inzichten. Een kunstenaar laat je een andere wereld ervaren, en iedereen die een schilderij of beeld bekijkt, ziet er wat anders in.’

Ook voor docenten

De nieuwe honourscursus start in september, in het Engels. Stienstra: ‘Ik hoop op veel internationale studenten. Het is extra interessant om met mensen van een andere afkomst over kunst te praten.’
In de online omgeving van Canvas vraagt ze elke deelnemer om met een beeldend kunstwerk te vertellen over zijn eigen cultuur en waarom dat kunstwerk belangrijk is. ‘Na elke honourscursus wil ik de antwoorden bewaren. Zo krijg ik een collectie. Een mooi project voor erbij.’

In blok 3 start de honourscursus in het Nederlands. Het duurt zeven weken, tweeënhalf uur per week. Studenten krijgen theorie, gaan naar een museum en ontwerpen een les die ze vóór en na dat museumbezoek kunnen geven.

Het is een van de weinige honours waar ook HU-docenten actief worden aangemoedigd om zich in te schrijven. Zij ontvangen niet zoals de studenten een ster als beloning, maar kunnen de cursus volgen in hun professionaliseringsuren.

Golfbeweging

Stienstra is zelf een enorme kunstliefhebber: ‘Ik hoop een soort golfbeweging te kunnen opzetten. Als ik mijn passie voor kunst doorgeef aan toekomstige leraren, geven zij die hopelijk ook door aan hun leerlingen!’ Bang voor de plannen van het nieuwe kabinet (met bezuinigen op kunst) is ze niet. ‘Er blijven altijd kunstliefhebbers die kunst in leven houden.’