Nieuws

Hoofdpijn en slecht slapen: geldzorgen bij hbo-studenten groot

Ruim één vijfde van de hbo-studenten komt moeilijk rond. Die geldzorgen zorgen er onder meer voor dat de studenten vaak of altijd hoofdpijn hebben, lessen missen, veel werken en nadenken over stoppen met de studie. De Hogeschool Utrecht wil medewerkers leren deze geldzorgen te herkennen en hulp te bieden.

21 procent van de hbo-studenten komt (heel) moeilijk rond. 43 procent van de studenten heeft te maken met achterstanden of kan geen geld meer opnemen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso.

Dat studenten moeilijk rondkomen, wijten ze zelf aan  hoge studiekosten en  beperkte inkomsten. De gevolgen zijn bovendien volgens het lectoraat Schulden en Incasso groot. Zo geeft bijvoorbeeld 18 procent van de studenten die moeilijk rondkomen, aan dat ze vaak of altijd hoofdpijn hebben door de financiële zorgen. Daarbij komt ook nog dat bijna een kwart van de studenten meldt dat ze vaak of altijd slecht slapen door de zorgen.

Het onderzoek volgt op een bericht eerder deze week: lenende studenten ervaren door het leenstelsel prestatiedruk en psychische klachten. Dat bleek uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het ISO. Volgens het HU-onderzoek maakt een groot deel van de studenten (77 procent) zich inderdaad zorgen om een lening bij DUO.

Impact

Hbo-medewerkers kunnen helpen bij het herkennen van geldproblemen bij studenten. Ze kunnen hen ook helpen, vindt het lectoraat. ‘Gezien de grote impact die geldzorgen hebben op de studenten, is het belangrijk dat geldzorgen en financiële problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Hbo-medewerkers hebben wel degelijk een signalerende en doorverwijzende rol.’

Er zijn veel signalen dat studenten geldzorgen kunnen hebben, zoals: veel werken, lessen missen, niet alle studieboeken hebben, dalende cijfers, niet meedoen aan sociale activiteiten of studiereizen, weinig studiepunten halen en nadenken over stoppen met de studie.

Hbo-medewerkers kunnen vanaf 1 maart gratis naar de workshop ‘Geldzorgen signaleren en bespreken’.