Kort

HSR-leden scharen zich achter compromis zittingstermijn

Studenten en medewerkers van de Hogeschoolraad (HSR) staan achter een compromis over de zittingstermijn van leden. De huidige regeling blijft voorlopig gehandhaafd: raadsleden mogen maximaal zes jaar in dezelfde medezeggenschapsraad zitten.

Wel gaat het college van bestuur onderzoeken wat de beste termijn is. Over een jaar komt er een nieuw voorstel. In juni bleek dat een meerderheid van de medewerkers voorstander is van afschaffing van de maximale zittingstermijn. Terwijl het gros van de studenten juist een beperking van vier of zes jaar bepleitten.

Woensdag ging de HSR akkoord met een herziene versie van het reglement medezeggenschap van de HU. Wel krijgt het college de opdracht mee om de ruimere facilitering van medezeggenschap door te voeren. Die staat in de nieuwe cao-hbo. Mocht het college dit niet doorvoeren, dan wil de HSR dat de vakbonden dit oppakken.