Kort

HU-Communicatiestudenten zetten bankje neer voor ‘Utrecht Dementievriendelijk’ in Griftpark

Sinds dinsdag staat er een stenen bankje in het Utrechtse Griftpark. Het idee voor het bankje komt van Anne Sikma, die communicatie studeert aan Hogeschool Utrecht. De onthulling van het bankje markeert de aftrap van een groot project: Utrecht Dementievriendelijke Gemeente, zo meldt RTV Utrecht.

De gemeente kiest voor een aanpak per wijk, te beginnen met de wijk Noordoost. Behalve de trainingen voor mensen die eventueel met dementie te maken krijgen zoals boa’s en winkelpersoneel, komen er ook lespakketten voor basisscholen beschikbaar.

Het project is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, Gemeente Utrecht, mensen met dementie, mantelzorgers, allerlei instellingen, professionals en studenten van Hogeschool Utrecht.

Het idee kwam van Communicatiestudent Anne Sikma, die samenwerkte met haar nicht Myrthe Sikma, die ook aan de HU studeert. De twee spraken in het Utrechtse Odensehuis mensen met dementie. Sikma heeft een persoonlijke band met het onderwerp omdat haar oma ook Alzheimer heeft.