Nieuws

HU en provincie werken samen

De HU en provincie Utrecht gaan samenwerken op het gebied van hulpverlening aan jongeren. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader gaat onderzoek doen naar de problemen waar hulpverleners tegenaan lopen.

Een overeenkomst van die strekking wordt vrijdag 30 oktober ondertekend door collegevoorzitter Geri Bonhof en gedeputeerde Marjan Haak-Griffioen van de provincie. Aanleiding voor de samenwerking is het provinciale programma voor verbetering van jeugdhulpverlening.

De samenwerking van hulpinstanties kan beter maar het versnipperde zorgstelsel staat dat in de weg. Afgesproken is dat het kenniscentrum van de faculteit Maatschappij en Recht bij drie pilots in kaart brengt waar de problemen voor de professionals liggen. Ook komt de onderzoeksgroep met oplossingen en aanbevelingen.