Nieuws

HU maakt nieuw plan na afkeuring van brede bachelor

Foto: Bart Versteeg

Een aanvraag van de HU om de nieuwe, breed georiënteerde bachelor HU Professional College te mogen starten, is door het ministerie van Onderwijs afgewezen. De hogeschool werkt aan een nieuw verzoek om de opleiding te kunnen beginnen. 

Het HU Professional College moet een bijzondere opleiding worden: kleinschalig en intensief, een bachelor (vol- en deeltijd) die niet direct opleidt tot een bestaand beroep, maar waarin studenten een brede set aan competenties leren. Daarmee moeten ze inzetbaar zijn binnen verschillende organisaties in verschillende sectoren.

Maar het ministerie van Onderwijs gooit roet in het eten, blijkt uit het negatief besluit dat op de site van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) is gepubliceerd. De minister volgt hiermee het advies van de CDHO. Deze commissie toetst of nieuwe opleidingen aan drie criteria voldoen om in aanmerking te komen voor bekostiging.

Arbeidsmarkt
De CDHO constateerde in haar advies dat de hogeschool niet voldoet aan twee van de drie criteria. Een dergelijke opleiding bestaat nog niet en heeft wat dat betreft bestaansrecht. Maar daar staat tegenover dat er onvoldoende is aangetoond dat er op de arbeidsmarkt behoefte bestaat aan afgestudeerden van zo’n brede opleiding. Daarbij vindt de commissie dat de verwachte instroom van honderd studenten te optimistisch is ingeschat, in vergelijking met de animo bij verwante opleidingen in het land.

De HU gaat niet tegen het besluit van de minister in beroep maar werkt wel aan een nieuwe aanvraag voor een brede opleiding. Die wordt naar verwachting eind december ingediend. Dat de aanvraag in eerste instantie is afgekeurd betekent dat de bachelor niet in september 2018 van start kan, maar na eventuele goedkeuring op zijn vroegst in februari 2019.

Internationaal
De bedoeling is dat de bachelor HU Professional College wordt opgezet rond actuele thema’s uit de praktijk van bedrijven en instellingen. Genoemd worden digital transformation, energy transition, future health, inclusive society en social entrepreneurship. Deze thema’s sluiten aan bij het profiel van de HU: ‘Kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving’. Dit wordt ook internationaal uitgediept.

Overigens heeft hogeschool Saxion ook een aanvraag ingediend voor een min of meer vergelijkbare bachelor: de Liberal Arts & Sciences. Aangezien beide initiatieven op dezelfde leest zijn geschoeid heeft de minister ze gelijktijdig beoordeeld. Ook het verzoek van Saxion is afgewezen.