Kort

HU ontwikkelt budgetcursus voor statushouders

Voor veel statushouders is het Nederlandse financiële systeem nieuw en moeilijk te doorgronden. Hogeschool Utrecht ontwikkelde met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een budgetcursus. Gemeenten, gemeentelijke uitvoeringsinstanties en de doelgroep leverden ook hun bijdrage.

De cursus is een vernieuwde versie van een eerder ontwikkelde module. Door meer visueel ingesteld cursusmateriaal is het makkelijker te begrijpen voor statushouders. Ook wordt dieper ingegaan op specifieke zaken van het Nederlandse financiële systeem. Gemeenten kunnen de training kopen bij het Nibud.