Nieuws

HU-personeel: iets minder werkstress

Medewerkers van de HU hebben beduidend meer werkstress dan het personeel elders. De stress is licht afgenomen ten opzichte van twee jaar geleden.

Dat is een van de belangrijke conclusies van het werkbelevingsonderzoek (interne site) dat eind vorig jaar is gehouden en waarvan de uitkomsten woensdag 10 februari zijn gepubliceerd. Aspecten van werkstress zijn hoge werkdruk en emotionele belasting alsmede veel thuis bezig zijn met het werk (inclusief piekeren).

Daar staat tegenover dat HU-personeel in vergelijking met medewerkers buiten de hogeschool positief oordelen over zaken als: autonomie, feedback en ontplooiingsmogelijkheden. De waardering van deze zogenaamde energiebronnen zijn sinds 2007 toegnomen.

Opmerkelijk is verder dat HU-medewerkers zich minder vitaal voelen dan anderen, maar dat verbetert in de loop der jaren. De betrokkenheid bij het werk is hoger dan bij het personeel in andere beroepsgroepen. Ook dit stijgt gestaag.

Van de ruim 3200 werknemers heeft 72 procent de vragenlijst ingevult. Een hoge score, zeker ten opzichte van 2007 toen slechts veertig procent de moeite nam te reageren.