Nieuws

HU schoolt werklozen om tot ICT’ers

In de regio Utrecht is een groot tekort aan ICT’ers en tegelijkertijd vinden lang niet alle hoogopgeleiden werk. Het ICT-omscholingstraject Make IT Work pakt dit probleem aan. HU, werkzoekenden en werkgevers werken hier samen.

Het concept Make IT Work is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Samen met werkgevers werd een opleidingstraject opgezet om hoogopgeleide talenten zonder specifieke ICT-achtergrond om te scholen naar een functie als software-engineer op hbo-niveau. In het eerste deel van de opleiding krijgen de cursisten een actuele opleiding waarna ze in het tweede deel lerend aan de slag kunnen bij een van de deelnemende bedrijven.

HU-collegevoorzitter Jan Bogerd en Huib de Jong, rector van de HvA en vicevoorzitter van het college van bestuur UvA-HvA (en oud-collegelid van de HU), tekenden een intentieverklaring waarin werd afgesproken dat de HU Make IT Work voor de regio Utrecht gaat uitvoeren. Het eerste resultaat is de lancering eerder deze week van de site Make IT Work. Verwacht wordt dat de eerste cursisten in februari starten.

Moleculair analist
Opleidingsmanager Anita Bosman, vanuit de hogeschool betrokken bij het project: ‘Make IT Work richt zich op werklozen en mensen die ver onder hun niveau werken. Stel, je bent als moleculair analist afdelingshoofd van een supermarkt. Dan ga je op een gegeven moment op zoek naar andere mogelijkheden om je potentieel in te zetten op de arbeidsmarkt. De ICT biedt die mogelijkheden.’

Waar Make IT Work in Amsterdam opleidt in software-engineering, richt de HU zich op business IT. De kosten van de opleiding worden gedeeld door de cursist, uitkeringsinstantie UWV en het bedrijf waar de cursist tijdens de opleiding komt te werken. Bosman: ‘Einddoel is een vaste aanstelling bij het bedrijf, maar na de opleiding kan zowel het bedrijf als de cursist ook besluiten het werkverband te stoppen. We leiden cursisten dan ook veel breder op dan voor die ene, specifieke functie. We geven ze kennis en expertise waarmee ze ook elders in de ICT aan het werk kunnen.’

Tweede kans
Collegevoorzitter Bogerd: ‘Met Make IT Work helpen we niet alleen de ICT-sector in onze regio aan goed geschoold personeel, we helpen ook mensen aan een tweede kans op de arbeidsmarkt en daarmee een betere positie in onze samenleving. Dat past in het streven van de HU de kwaliteit van samenleven in onze stedelijke regio te verhogen. Make IT Work is bovendien een goed voorbeeld van hoe wij door samen te werken met strategische partners als de HvA en het UWV meer kunnen betekenen voor de regio.’

Bron: HU Redactie