Nieuws

HU-student in bestuur van het ISO

Melanie Rozengarden tweede van rechts / foto: ISO

Melanie Rozengarden is gekozen tot bestuurslid van de landelijke studentenorganisatie ISO. Zij studeert aan de Academische Pabo en is dus student aan zowel de HU als de Universiteit Utrecht.

Ze vervult de functie van penningmeester in het bestuur tijdens het studiejaar 2022/2023. Zij is de enige hbo’er in het bestuur. De voorzitter is Terri van der Velden. Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht en heeft een master achter de rug in Leiden University. De anderen volgen een master in Wageningen, Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Rozengarden zit in het vierde jaar van haar studie aan de Academische Pabo. Voluit heet die Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (Alpo). Daarmee volgen studenten twee studies: de Pabo aan de HU en Onderwijswetenschappen aan de UU. Zij geeft een dag in de week les op een basisschool aan groep 8.

Ervaring met studievereniging

De toekomstige penningmeester is studentlid van het CoördinatieTeam van de ALPO, waarin ze met docenten mee mag beslissen over zaken binnen de opleiding. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in diverse commissie van studievereniging VOCUS voor studenten van Onderwijswetenschappen en de Alpo.

Het komend jaar figureren twee studenten van de HU in de besturen van landelijke studentenorganisaties. Joram van Velzen is gekozen als nieuwe voorzitter van de Landelijk Studentenvakbond (LSVb).   

Het komend studiejaar staan er belangrijke zaken op de rol. Aanstaande voorzitter Terri van der Velden in een persbericht: ‘Het kabinet heeft het afgelopen jaar een regeerakkoord gepresenteerd met ambitieuze plannen voor studenten. Het bindend studieadvies moet worden afgeschaft, de basisbeurs moet worden ingevoerd en de druk op studenten moet nu écht worden verlaagd; komend jaar moet het kabinet woorden gaan omzetten in daden. Wij gaan de uitvoering van de actielijst op de voet volgen.’