Nieuws

HU-studenten bedenken campagnes tegen radicalisering

Foto: Kees Rutten

Studenten van de minor Co-design van de HU zetten zich in tegen tegen radicalisering. Eén groep ontwierp een online platform voor vrienden van moslims die zich inlaten met jihadisme en een andere bedacht manieren om rechtsextremisme tegen te gaan.

Om jonge mensen actief na te laten denken over extremisme en hun leeftijdsgenoten te inspireren, bundelden de ideële organisaties RadarAdvies en Academie van de Stad hun krachten. Zij schakelden studenten van de HU en de Bildung Academie uit Amsterdam in om campagnes ter preventie van radicalisering te bedenken en zo een maatschappelijk tegengeluid te creëren.

Studenten van de minor Co-Design van de HU ontwierpen in twee groepen een zogeheten ‘outreach-middel’. De eerste groep kwam tijdens het veldonderzoek tot het inzicht dat een aantal jongeren zich zorgen maakte over hun vriend of vriendin die mogelijk radicaliseerde. Op basis van die ervaringen ontwikkelden zij het concept van het online platform ‘Connecting friends’. Daarop kunnen vrienden van jongeren die neigen naar Jihadisme terecht voor coaching, tips en het zoeken naar een oplossing.

Flesjes vruchtensap
De tweede groep HU-studenten introduceerde het gedachtegoed ‘Think Twice’, als tegengeluid voor rechtsextremisme. Zij ontwikkelden posters en flesjes vruchtensap waarop afbeeldingen van vluchtelingen te zien zijn. Het leegdrinken van het flesje of het weghalen van een rood vel zorgt ervoor dat je veel meer menselijke, positieve informatie over de vluchteling te zien krijgt. De bedoeling van de studenten is dat mensen niet meteen oordelen, maar eerst goed kijken en dan pas een mening vormen.

Studenten van de Bildung Academie ontwikkelden met hulp van collega’s van de Hogeschool van Amsterdam een korte en krachtige lesmethode met de naam ‘Speak Up in dialoog’. Het doel: moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. De methode kan in elke groepssetting met jonge mensen van verschillende niveaus gebruikt worden en is bedoeld om jongeren actiever bij de thema’s radicalisering en polarisatie te betrekken.

Film en flyer
Zo worden de jongeren gestimuleerd om zelf een mening te vormen en naar de mening van anderen te luisteren. De Bildung-studenten voerden de methode meerdere malen succesvol uit op het MBO College West in Amsterdam. Ook maakten ze een film en een flyer van de methode, zodat die verder toegepast kan worden.

Bron: HU Redactie
Noot bij foto: de personen op de foto zijn passanten en hebben niet iets met radicalisering te maken.

Lees ook Van de redactie: Grab them by the horns