Nieuws

HU-studenten krijgen toch weer korting bij Parnassos

Foto: Kees Rutten

Hogeschool Utrecht gaat opnieuw participeren in cultuurcentrum Parnassos. Twaalf jaar geleden stopte de HU haar subsidie, maar vanaf september krijgt het weer structureel geld. Daardoor krijgen studenten van de hogeschool een korting van 50 procent op Parnassos-cursussen.

De HU betaalt in het eerste jaar een startbedrag van 10.000 euro aan Parnassos en daarnaast jaarlijks 300 euro per HU-student die een cursus, workshop of training volgt. Dat vertelt Lisa Sanders, adviseur Studentenparticipatie. Het geld komt uit de begroting van de Dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken. HU-medewerkers krijgen 25 procent korting.

Parnassos heeft een eigen pand aan de Kruisstraat in Utrecht en richt zich op studenten. Maar ook medewerkers van universiteiten en hogescholen kunnen er terecht. Het cultuurcentrum organiseert cursussen en workshops in muziek, dans, theater en fotografie. Het beschikt over meerdere zalen met podia en repetitieruimtes.

Relatief duur

Het centrum is vooral in gebruik door studenten van de Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Universiteit voor Humanistiek. Naar schatting volgen momenteel enkele tientallen studenten van de HU cursussen. Dat kleine aantal komt doordat ze voor HU-studenten relatief duur zijn. De hogeschool zegde in 2010 de subsidie aan Parnassos op. Toen gebeurde dat omdat ook met subsidie slechts weinig HU-studenten er gebruik van maakten.

Vanaf september kunnen HU-studenten weer aanspraak maken op die korting. Sanders: ‘We hebben niet de illusie dat in september duizenden studenten zich aanmelden bij Parnassos. Maar we hopen wel dat er op termijn zeker driehonderd studenten van de HU cursussen zullen volgen.’ De korting is hetzelfde als die voor studenten van de universiteit, HKU en Universiteit voor Humanistiek.

Speeddate

Subsidiëren van cultuurcentrum Parnassos kwam in januari van dit jaar weer in beeld. Toen vond een online speeddate plaats van besturen van studentenorganisaties in de stad met het college van bestuur. Dat zijn zo’n honderd clubs, van studentensport tot gezelligheidsverenigingen. Besturen konden een afspraak maken met een van de drie leden van het college van bestuur. Ook het cluster cultuur deed mee. Hierin zitten bijvoorbeeld studentenkoor Dekoor, kamerfestival Stukafest en toneelvereniging STV STUK.

‘Tijdens die sessies kwam het thema Parnassos ter sprake’, zegt Sanders. ‘Het college van bestuur wilde naast studentensport ook cultuur weer financieel ondersteunen om de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.’ Er volgden gesprekken met onder andere Parnassos en daaruit ontstond het besluit om weer subsidie aan Parnassos te verstrekken.

Dirigenten

Daarnaast gaat de HU meebetalen aan de professionele dirigenten die de zangkoren en muziekgezelschappen van het cultuurcluster inhuren. Dat werd voorheen door de universiteit bekostigd. De hogeschool betaalt al naar gelang het aantal HU-studenten dat lid is van deze verenigingen. ‘Bij de muziekgezelschappen is ongeveer tien procent afkomstig van de HU dus we betalen tien procent’, vertelt Sanders.