Kort

HU Thermometer gaat weer van start

Het werkbelevingsonderzoek HU Thermometer begint weer op 30 januari. Medewerkers van de hogeschool kunnen hun mening geven door de vragenlijst in te vullen. Deze gaat over zaken als werkdruk, sociale veiligheid, teamontwikkeling en HU-gemeenschap. Tot 17 februari staat de enquête open.

Het onderzoek is uitbesteed aan het bureau Effectory. De afgelopen jaren is de HU Thermometer twee keer per jaar gehouden maar in 2023 en 2024 is het weer jaarlijks, staat op het interne Sharepoint. Eind februari krijgen medewerkers de resultaten per teams via de mail. Ook worden de uitkomsten per instituut en hogeschoolbreed bekend gemaakt.

Een van de uitkomsten van eind 2021 was dat de werkdruk is gedaald, maar nog altijd hoger is dan bij vergelijkbare instellingen.