Nieuws

HU wil experimenten met flexstuderen

Studenten die zelf bepalen hoeveel vakken ze volgen en alleen hierover collegegeld betalen: de HU wil meedoen met een landelijke pilot die dit in komend studiejaar voor een beperkt aantal studenten mogelijk maakt.

De pilot flexstuderen is bedoeld voor studenten die hun studie niet op volle kracht kunnen volgen. Bijvoorbeeld degenen die het combineren met bestuurswerk, topsport, een eigen bedrijf of zorgtaken. Deze studenten kunnen dan in eigen tempo doorstuderen in plaats van te stoppen met de studie of het volledige collegegeld te betalen.

De hogeschool wil komend studiejaar met deze pilot van start gaan bij veertig voltijdstudenten die hun propedeuse hebben behaald. Er zijn drie opleidingen in beeld: Small Business and Retail Management, Social Work en een lerarenopleiding. Vanaf 2018/2019 wordt het experiment uitgebreid: 500 studenten van meerdere opleidingen kunnen dan meedoen.

Contract
De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 22 februari ingestemd met de pilot. Dat is een voorwaarde van minister Bussemaker. De proef duurt zes jaar; na twee jaar komt een evaluatie en is het mogelijk eruit te stappen. Studenten die meedoen krijgen per jaar een contract aangeboden. Het flexstuderen is gebonden aan een minimaal aantal van vijftien te behalen studiepunten per jaar (een volledig curriculum telt 60 ec’s per jaar).

Met het experiment krijgen deelnemende studenten meer de regie over hun studie, stelt het college van bestuur in een brief aan de HSR. ‘Zij krijgen de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel vakken zij willen volgen en betalen dan alleen voor de gekozen vakken.’ Het experiment moet onder meer duidelijk maken of er behoefte bestaat aan flexstuderen en of het uitvoerbaar is.

Curriculum
Omdat deze wijze van studeren afwijkt van de gangbare manier is aanpassing van een aantal zaken nodig. Het gaat om bijvoorbeeld studentenvolgprogramma Osiris, de wijze van factureren van collegegelden en de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het curriculum van de opleidingen blijft hetzelfde.

De politieke partijen VVD en PvdA en studentenorganisaties ISO en LSVb namen het initiatief tot het plan, waarna minister Bussemaker dit omarmde. Behalve de HU wil ook de Tilburg University en mogelijk de Universiteit van Amsterdam met een dergelijke pilot van start gaan. De instellingen moeten uiterlijk 1 maart een aanvraag indienen. De studenten staan officieel ingeschreven waardoor de instellingen normale bekostiging van het Rijk ontvangen.